Webcast

Hodnota společností v době koronaviru (akce již proběhla)

location Online 20. 5. 2020, 14:00

Prudké propady na akciových burzách, nárůst volatility klíčových tržních proměnných, zhoršené výhledy hospodaření firem nebo zvýšená nejistota ohledně budoucího vývoje. To jsou jen některé z faktorů, které v době pandemie zásadním způsobem ovlivnily a stále ovlivňují hodnotu firem.

Již teď je více než zřejmé, že po tomto „zemětřesení“ řada zažitých postupů a dosud používaných parametrů v rámci oceňování nemusí fungovat. Větší důraz bude proto kladen na stanovování hodnoty firem na základě výhledů do budoucnosti, namísto využívání různých historických časových řad a v minulosti osvědčených koeficientů.

O tématu stanovování hodnoty firem budou v rámci našeho webcastu diskutovat experti v oboru oceňování z Deloitte. Věnovat se budou také oblastem jako M&A transakce, testování impairmentu, solvenční testy a další.

Program:

V rámci diskuze se zaměříme mimo jiné na následující otázky: 

  • Jaký je očekávaný dlouhodobý dopad pandemie na hospodaření firem v jednotlivých odvětvích?
  • Ve světle předchozího bodu, jak lze tyto informace využít pro vytváření, popř. ověřování finančních projekcí pro konkrétní společnost?
  • Jak přistupovat k testování impairmentu?
  • Změnila se vlivem pandemie očekávaná výnosnost akcií?
  • Jak se vlivem posledních událostí mění vnímání rizika investory a jaký to má dopad na hodnotu firmem v jednotlivých odvětvích?
  • Je možné spoléhat se na historické oceňovací násobky?

Přednášející

Jan Marek, vedoucí oceňování Deloitte pro střední a východní Evropu
Petr Čihák, zástupce ředitele v oddělení oceňování v Deloitte
Matúš Varga, senior associate v oddělení oceňování v Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.