Webcast

Seznamte se s novelou zákoníku práce (akce již proběhla)

location Online 17. 6. 2020, 10:00

Přinášíme shrnutí nejvýznamnějších legislativních změn

Zveme Vás na další pokračování série pravidelných webcastů, v nichž se společně věnujeme problematice pracovního práva. Po minulém díle, ve kterém jsme se v kontextu probíhající pandemie COVID-19 zabývali problematikou nedostatku práce a jiných překážek v práci, se tentokrát podíváme na v současné době velmi aktuální téma změn, které má přinést chystaná novela zákoníku práce.

Probereme například, v čem spočívá nový institut sdíleného pracovního místa či jak budeme nově počítat výměru dovolené. Neopomeneme ani významné změny v doručování písemností zaměstnancům nebo nové povinnosti, které zaměstnavatelům přinese transpozice evropské směrnice o vysílání pracovníků do zahraničí. A pohovoříme i o dalších dílčích změnách, které tato velká novela zákoníku práce přinese.

Program

  • Sdílené pracovní místo – o co se jedná a jak má fungovat?
  • Dovolená – jak ji budeme nově počítat?
  • Doručování písemností – jakých zjednodušení se dočkáme?
  • Vysílání zaměstnanců do zahraničí – nové povinnosti pro zaměstnavatele
  • Nové či rozšířené náhrady pro zaměstnance
  • Další změny 

Řečníci

Iva Bilinská – advokátka, Deloitte Legal
Nikola Musilová – advokátní koncipientka, Deloitte Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.