Webcast

Poslední výzva(y) pro zájemce o dotační prostředky z OP PIK (akce již proběhla)

location Online 8. 9. 2020, 14:00

Rychlý přehled aktuálních možností podpory

Využijte poslední možnosti v období 2014–2020 (2021) získat finanční prostředky ze strukturálních fondů a podpořte vaše investiční a vývojové projekty prostřednictvím finančního příspěvku ze strukturálních fondů.

Podpora je zaměřena zejména na tyto oblasti:

  • Výzkum a vývoj
  • Investice do výrobních a nevýrobních technologií
  • Energeticky úsporná opatření
  • Implementace nových SW řešení (ERP, CRM, DMS apod. včetně související infrastruktury)

Připojte se na náš webcast a získejte přehled o aktuálních příležitostech pro Vaši společnost.

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Přehled aktuálních dotačních výzev
  • Nejvýznamnější změny v jednotlivých programech podpory
  • Krátký dotační výhled 2021+

Přednášející

Martin Šindler, Manager | Research and Developmet & Government Incentives
Daniel Trubela, Senior Consultant | Research and Developmet & Government Incentive


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.