Webcast

Připravovaná novela ZZVZ (akce již proběhla)

location Online 23. 9. 2020, 10:00

Jaké změny nás čekají v zadávání veřejných zakázek?

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 23. září 2020. Cílem semináře bude poskytnutí základního přehledu o novinkách, které přináší připravovaná novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Program

V rámci on-line semináře projdeme všechny okruhy změn, které novela přináší:

  • Odstranění nedostatků v procesu implementace zakázkových směrnic EU, které jsou ČR vytýkány ze strany Evropské komise
  • Zpřesnění a vyjasnění některých institutů a pravidel
  • Snížení administrativní zátěže zadávacího řízení
  • Rozšíření práv účastníků zadávacího řízení

Přednášející

Ondřej Chmela, advokát, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář, člen Expertní skupiny MMR pro zákon o zadávání veřejných zakázek


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.