Webcast

Dopady brexitu z pohledu DPH a cel (akce již proběhla)

location Online 24. 9. 2020, 10:00

Na konci ledna 2020, bezmála po padesáti letech, vystoupila Velká Británie z Evropské unie. V současné době se právní vztahy mezi Velkou Británii a EU řídí tzv. přechodným obdobím, které však bude trvat pouze do konce tohoto roku. I přes skutečnost, že se finální dohoda mezi oběma zúčastněnými stranami stále tvoří, mnohé dopady brexitu v oblasti DPH a cel jsou známy již dnes, a lze se na ně tudíž začít připravovat.

Pokud se problematika brexitu týká i vaší společnosti, neváhejte a připojte se k našemu webináři, v rámci kterého vám naši zkušení odborníci na oblast cla a DPH prozradí, jaké konkrétní změny nás od ledna 2021 v souvislosti s brexitem čekají a jak na ně můžete svou firmu připravit.

Program

V rámci webináře se zaměříme na následující otázky:

  • Jste z pohledu cel a DPH připraveni na brexit?
  • Víte, že již nebude možné uplatňovat zjednodušující režimy, jako jsou call-off stock, triangulace či zasílání zboží, a jste na tuto změnu dostatečně připraveni?
  • Jaké jsou daňové a celní dopady při přijímání a poskytování služeb z/do UK?
  • Prověřili jste, zda vám nevznikají nové povinnosti k registraci k DPH v EU nebo UK?
  • Provedli jste revizi sazebního zařazení zboží, které dovážíte z UK (popř. vyvážíte do UK), a víte, jaké povinnosti jsou s dovozem a vývozem zboží spojeny?
  • Provedli jste revize smluv uzavřených s vašimi obchodními partnery ve vztahu k podmínkám Incoterms a víte, jaké povinnosti, rizika a dodatečné náklady vám mohou vzniknout?

Přednášející

Olga Kalousová, senior konzultant, Deloitte Advisory s.r.o.
Marek Fořt, ředitel, Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.