Webcast

Implementace směrnice ATAD se zaměřením na hybridní nesoulady (akce již proběhla)

location Online 4. 11. 2020, 14:00

Praktické tipy, jak směrnici uchopit

Dovolujeme si Vás pozvat na on-line seminář, který se bude konat dne 13. října 2020. Cílem semináře bude poskytnout základní orientaci v daňové úpravě týkající se implementace směrnice proti vyhýbání se daňovým povinnostem (ATAD) do českého zákona o daních z příjmů se zvláštním zřetelem k hybridním nesouladům.

Program

V rámci webcastu se zaměříme na následující oblasti:

  • Obecné seznámení se směrnicí ATAD, která byla implementována do zákona o daních z příjmů
  • Vyjasnění účinnosti jednotlivých ustanovení
  • Vysvětlení základních principů zdanění nadměrných výpůjčních nákladů, zdanění při přemístění majetku bez změny vlastnictví, zdanění ovládané zahraniční společnosti a řešení důsledků rozdílné právní kvalifikace (hybridní nesoulady)
  • Praktické příklady z oblasti hybridních nesouladů
  • Shrnutí již platných a připravovaných novel zákona o daních z příjmů v otázce směrnice ATAD
  • Jak se připravit na praktickou implementaci směrnice ATAD ve Vaší firmě

Přednášející

Marie Velflová, manažerka v Deloitte Advisory s.r.o.
Monika Majerková, manažerka v Deloitte Advisory s.r.o.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.