Live stream

2nd Lockdown - Elektronické podepisování (akce již proběhla)

location Online 29. 10. 2020, 15:00

Dovolujeme si Vás pozvat na live stream na téma elektronického podepisování, na kterém rychle a prakticky shrneme nejdůležitější právní aspekty elektronického uzavírání smluv.

V současné situaci je uzavírání smluv na dálku stále významnějším fenoménem a nutným předpokladem pro úspěšný přechod společností k digitalizaci svého podnikání.

Připojte se k nám a my Vám vysvětlíme, jaké jsou možnosti podepisování, jaké výhody a nevýhody přinášejí různé způsoby podepisování a na co si kromě čistě právních aspektů případně dát pozor. Nejste si jistí, jak naložit s dokumentem opatřeným elektronickým podpisem, který Vám zaslal Váš obchodní partner? A jak je to se zahraničními dokumenty? I těmto otázkám se budeme věnovat.

Témata

  • Způsoby podepisování dokumentů
  • Rozdíly mezi elektronickými podpisy, pečetěmi a dalšími nástroji
  • Podstata podpisových certifikátů
  • Důkazní síla elektronicky uzavřených smluv v soudních sporech
  • Komunikace se správními orgány a soudy
  • Uzavírání smluv se zahraničními obchodními partnery

Přednášející a účastníci

Ján Kuklinca, advokát, Managing Associate, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář
David Sýkora, advokátní koncipient, Senior Associate, Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.