Webcast

Digitalizujte agendu IT ředitelů pomocí ServiceNow (akce již proběhla)

location Online 12. 11. 2020, 10:00

Představíme vám jakým způsobem může nově v digitálním světě IT transparentně ukázat za pomocí platformy ServiceNow obchodu jednotný pohled na dostupnost obchodních služeb a to až do nejjemnějších detailů celého IT ekosystému. Detailní pohled na jednotlivé služby pomůže okamžitě poskytnout IT a provoznímu managementu veškeré potřebné informace k tomu, aby dokázali včas na jakýkoliv problém reagovat či mu předcházet. Zároveň Vám představíme jak pomocí technologie ServiceNow monitorovat běžící projekty.

Účastníkům názorně předvedeme, jak moderní a automatizovaná databáze CMDB dokáže obsáhnout prostředí on-premise i cloud, a poskytnout tak detailní informace o struktuře klíčových systémů, a poradíme jim, jak tyto poznatky využít při rozhodování v řízení provozu.

Ukážeme si, jak lze pomocí metodik Waterfall a Agile efektivně realizovat projekty s využitím centrální platformy v kombinaci s provozními daty a transparentností v reálném čase napříč celou organizací.

Klíčové poznatky:

  • Jak efektivně provozovat IT organizaci
  • Digitální databáze CMDB s integrovanými daty umožňují IT provoz v reálném čase
  • Transparentnost IT projektů a provozu

Webinář proběhne v anglickém jazyce.

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán před konáním webcastu.

 

Digitize the office of the CIO with ServiceNow

We will present the way the new CIO can run his business in digitial way. New technology delivered through ServiceNow platform enables the CIO to have overview of the way the entire IT ecosystem operates and performs. From real time view of the performance of the critical systems and infrastructure through business satisfaction and commitments to an actual visibility of the in flight projects and programs delivered both in waterfall and agile way.

Attendees will see how modern and automated CMDB can cover both on-prem and cloud environments and present detail critical system topology and how this information can be leveraged in operational decisions.

We will demonstrate how agile and waterfall projects can be effectively run with the use of central platform delivering, in conjunction with operational data, the real time transparency across the entire organization.

Key takeaways:

  • How to effectively run IT organization
  • Digital CMDB with integrated data discovery empowering IT operations in real time
  • Transparency of IT projects and operations

An access link will be sent to you before the beginning of the webcast.