Live stream

2nd Lockdown - Vliv pandemie na závazky ze smluv (akce již proběhla)

location Online 23. 11. 2020, 15:00

Výskyt a pokračování pandemie bude mít zásadní dopady na oblast již uzavřených smluv. Pro řadu subjektů budou některé existující smlouvy nesplnitelné nebo krajně nevýhodné. V našem webcastu vám představíme konkrétní kroky, které lze učinit, a ukážeme si možná řešení, jak některé následky pandemie v oblasti práv a povinností vyplývajících ze smluv zmírnit.

Témata

Věnovat se budeme především následujícím otázkám:

  • Musím i přes výskyt pandemie plnit svoje smluvní závazky?
  • Jakým způsobem se zprostím odpovědnosti v případě, kdy nejsem schopen splnit svoje smluvní povinnosti včas?
  • Co když jsem se zavázal ke smlouvě, která je nyní nesplnitelná?
  • Mám právo na přejednání existující smlouvy, která se pro mě nyní ukazuje jako krajně nevýhodná? Co můžu udělat, pokud se s druhou stranou nedohodnu?
  • Jaké mám naopak možnosti k pokrytí ztrát způsobených třetí stranou?

Na všechny tyto otázky najdete odpověď v našem live streamu.

Přednášející

Ivan Telecký, advokát, Deloitte Legal s.r.o.
Petr Suchý, advokát, Deloitte Legal s.r.o.

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.