Live stream

Veřejné zdroje na financování projektů v oblasti energetiky a životního prostředí (akce již proběhla)

location Online 8. 12. 2020, 14:00

Modernizační fond (MF), Just Transition Fond (JTF), OPŽP, OPTAK – který z těchto dotačních titulů bude pro financování projektů v oblasti energetiky, obnovitelných zdrojů a ochrany životního prostředí nejvhodnější a jak spolu tyto programy vhodně kombinovat?

Jste společností působící na území České republiky a plánujete v následujících letech výraznější investice spojené s oblastí energetiky a ochrany životního prostředí? Co chystá Ministerstvo životního prostředí ČR (MŽP) a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO)? A jaké jsou potřeby českých podnikatelů v oblasti energetiky?

To a mnohem více se dozvíte na našem live streamu, kterého se zúčastní:

 • Ing. Jan Kříž
  náměstek pro řízení sekce EU fondů, finančních a doprovodných nástrojů, MŽP

 • Ing. Ondřej Tomšej
  vedoucí oddělení implementace prioritní osy 3, MPO

 • Ing. Miroslav Lopour
  manažer oddělení energetika a zdroje, Deloitte

Celým live streamem bude provázet RNDr. Antonín Weber, ředitel oddělení veřejné podpory Deloitte.

Program

V rámci live streamu se zaměříme na následující okruhy témat:

 • Představení Modernizačního fondu, Just Transition Fondu, Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) a Operačního programu Podnikání a aplikace pro konkurenceschopnost (OPTAK) v kontextu financování projektů v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí
 • Role MPO a MŽP v oblasti podpory projektů v energetice a ochraně životního prostředí
 • Aktuální stav přípravy těchto programů a předběžný plán vyhlášení prvních výzev
 • Typy projektů, které budou primárně podporovány
 • Na koho má podpora primárně cílit (strategie MŽP a MPO versus požadavky firem)
 • A další témata z oblasti veřejné podpory podnikání

Pro koho je live stream určen?

Live stream je určen zejména pro majitele firem, generální a finanční ředitele, a to zejména těch společností, které plánují významnější investice do rozvoje svého podnikání v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí v následujících letech.

Dotazy

Své případné dotazy k tématu na účastníky live streamu můžete v předstihu zasílat na adresu: antoweber@deloittece.com.

 


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.