Webcast

Daňové a právní novinky v oblasti nemovitostí 2020 (akce již proběhla)

location Online 15. 12. 2020, 10:00

Zajímá vás, jak se aktuální novely zákonů dotknou oblasti nemovitých věcí? Přihlaste se na pracovní snídani, kde vás provedeme nejvýznamnějšími změnami, tentokrát vzhledem k současné situaci online.

Webcast bude zaměřen zejména na nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitých věcí a souvisejících právních okolností, včetně výkladu daňové legislativy v oblasti nemovitých věcí. Krátce se budeme rovněž věnovat „plánovacím smlouvám“ a hlavním principům a stavu legislativních prací nového stavebního zákona. Veškerá témata probereme z pohledu aktuálně platné legislativy a nejnovější judikatury v dané oblasti.

Program

V průběhu webcastu vás seznámíme s problematikou aktuálních novel a s jejich praktickými aspekty i úskalími. Blíže se podíváme na následující oblasti:

  • Změny v oblasti daně z příjmů právnických osob – zpětná daňová ztráta, oznamování osvobozených příjmů, změny v daňových odpisech atd.
  • Nová povinnost oznamování vybraných přeshraničních transakcí a uspořádání správci daně (směrnice DAC 6)
  • Nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty – DPH dopady u nájemního bydlení, změny v oblasti sazeb DPH, DPH režim u vynucených investic
  • „Plánovací smlouvy“ – vývoj a výhled
  • Základní principy a stav legislativních prací nového stavebního zákona
  • Aktuální judikatura pro praxi, včetně oblasti daně z příjmů, daně z přidané hodnoty a v oblasti nemovitých věcí

Během školení bude dostatek prostoru také pro vaše dotazy.

Přednášející

Michaela Lounková, senior manažerka Deloitte
Zdeněk Horáček, senior manažer Deloitte
Emma Laurenčíková, manažerka Deloitte


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.