Live stream

Podpora výzkumu a vývoje v ČR (akce již proběhla)

location Online 27. 1. 2021, 9:00

Aktuální stav a trendy v oblasti podpory výzkumu a vývoje v ČR. Daňový odpočet na výzkum a vývoj a nové dotační programy. Jak vypadají kontroly finančních úřadů v praxi, jaká je aktuální judikatura, co chystají poskytovatelé dotací a mnoho dalších témat. Chcete se dozvědět více? Rádi vás přivítáme na odborném online semináři. 

Program

 • Podpora výzkumu a vývoje v ČR a ve světě
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj v současné době, zkušenosti z kontrol finančních úřadů, vybrané právní otázky a judikáty ve vztahu k daňovému odpočtu
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj v budoucnosti – novelou 2019 to nekončí
 • Podpora výzkumu a vývoje formou dotací – nové programy a výzvy v roce 2021 

Panelové diskuse s našimi hosty:

 • Doc. Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM,
  náměstek pro EU fondy, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
 • Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA,
  ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR
 • RNDr. Martin Bunček, Ph.D.,
  ředitel Kanceláře Technologické agentury ČR
 • Ing. Josef Medek,
  vedoucí Oddělení metodiky daní z příjmů, Specializovaný finanční úřad
 • Ing. Drahomíra Martincová,
  garant oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj, Ministerstvo financí ČR
 • Ing. Matěj Vacík,
  Group Transfer Pricing Leader, Doosan Bobcat EMEA s.r.o. 

Další přednášející:

Ing. Luděk Hanáček, partner, Deloitte
RNDr. Antonín Weber, ředitel, Deloitte
Ing. Kateřina Novotná, ředitelka, Deloitte
Ing. David Marek, ředitel, Deloitte
Ing. Martin Schulz, senior manažer, Deloitte
Ing. Tomáš Holkup, Ph.D., manažer, Deloitte
Ing. Martin Šindler, manažer, Deloitte / Bc. Daniel Trubela, senior konzultant, Deloitte

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán před konáním live streamu. 


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.