Webcast

Aktuální daňová judikatura v praxi (akce již proběhla)

location Online 21. 4. 2021, 10:00

Soudní rozhodnutí v daňové oblasti, která byste neměli přehlédnout.

Chcete se seznámit s nejnovějšími rozhodnutími Nejvyššího správního soudu ČR („NSS“), krajských soudů („KS“) a Evropského soudního dvora („SDEU“) v oblasti daní? Pak si nenechte ujít náš pravidelný čtvrtletní webcast, na němž se budeme zabývat aktuálními daňovými judikáty a zaměříme se zejména na případy, které jsou využitelné a důležité pro Vaši každodenní praxi.  

Program

V rámci webcastu se zaměříme na judikaturu NSS, KS a SDEU v následujících oblastech: 

  • Postoupení pohledávky z titulu smluvních sankcí a režijní náklady související s držbou podílu v dceřiné společnosti
  • Zdanění vs. osvobození příjmů z licenčních poplatků, pozice plátce vzhledem k důkaznímu břemenu, prokazování skutečného vlastníka
  • Stanovení odměny za distribuční funkce a alokace nákladů z pohledu transferových cen
  • Výběr aktuální judikatury z oblasti výzkumu a vývoje
  • Nejnovější judikatura SDEU týkající se DPH
  • Lhůta pro podání dodatečného daňového přiznání na daň nižší a pravidla pro stanovení úroku z prodlení

Programem Vás provede partner společnosti Deloitte Roman Ženatý.

Přednášející

Marie Velflová, manažerka v daňovém oddělení
Tereza Petrášová, manažerka v daňovém oddělení
Linda Scharingerová, senior manažerka v daňovém oddělení
Jakub Vrkoč, manažer v daňovém oddělení
Tomáš Brandejs, senior konzultant v daňovém oddělení
Alena Wágner Dugová, senior manažerka v právním oddělení

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán zaslán v den konání webcastu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.