Live stream

Nastává čas supertýmů: Jak efektivně nastavit spolupráci lidí a technologií? (akce již proběhla)

location Online 11. 6. 2021, 14:00

Pandemie urychlila trend tzv. supertýmů, tedy týmů, v nichž se kombinuje práce lidí a umělé inteligence či dalších technologií. Jaké výhody může toto spojení přinést? Jak by měly firmy při zavádění automatizace a robotizace postupovat? Měli by se zaměstnanci bát o svou práci? A kde a s jakými výsledky funguje zapojení technologií v praxi již dnes? Nenechte si ujít další live stream o nejnovějších trendech v oblasti lidského kapitálu.

Témata

  • Jak kombinovat lidskou práci a technologie?
  • Výhody spojení lidí a technologií v pracovním prostředí
  • Postup při implementaci nových technologií
  • Jaká úskalí s sebou nese spolupráce lidí a robotů?
  • Směřování supertýmů v příštích letech
  • Zkušenosti z praxe

Řečníci

Ondřej Přerovský, senior manager v týmu Poradenství v oblasti lidského kapitálu, Deloitte
Jan Hejtmánek, director v oddělení Consultingu Deloitte zodpovědný za oblast RPA
Denisa Škantová, výkonná ředitelka Operations a nákupu, ČSOB

Téma supertýmů akcelerovala koronavirová pandemie, která změnila náhled firem na zapojení technologií do pracovního procesu. Zatímco na podzim roku 2019 české společnosti vnímaly umělou inteligenci a technologie zejména jako nástroje, jak nahradit lidskou práci, nyní se toto vnímání mění. Téměř polovina společností se po odeznění první vlny domnívala, že pro transformaci práce a dosažení nových výstupů je právě kombinace technologií a lidské práce nejvýznamnějším faktorem. Technologie by již neměly být chápány pouze jako prostředek, jak nahradit lidskou práci či jako samostatně stojící jednotka, nýbrž jako nedílná součást týmu a týmové práce.

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.