Live stream

Přeměny obchodních společností v účetnictví a daních (akce již proběhla)

location Online 17. 6. 2021, 9:00

Zveme Vás na on-line seminář zaměřený na problematiku přeměn obchodních společností, zejména akciových společností a společností s ručením omezeným, v účetnictví a daních.

V průběhu semináře se podíváme účetníma i daňovýma očima na jednotlivé typy přeměn – fúze sloučením, splynutím, převod jmění na společníka, rozdělení rozštěpením, odštěpením, změna právní formy atd. Součástí semináře budou i praktické příklady.

Těšit se můžete také na speciálního hosta, který nám představí nejzajímavější zkušenosti ze své praxe.

On-line seminář můžete absolvovat z pohodlí Vašeho domova nebo kanceláře. Stačí, když se připojíte k internetu.

V průběhu semináře budete moci pokládat našim lektorům písemné dotazy. Po jeho skončení získáte přístup k záznamu prezentace, díky němuž se budete moci k semináři kdykoliv vrátit.

Program

  • Právní rámec jednotlivých typů přeměn (fúze sloučením, splynutím, převod jmění na společníka, rozdělení rozštěpením, odštěpením, změna právní formy)
  • Časové osy (daňově, právně, účetně) – nejdůležitější okamžiky v procesu přeměny
  • Znalecké posudky v procesu přeměny – kdy jsou nutné a kdy ne
  • Projekt přeměny a jeho význam
  • Účetní povinnosti zúčastněných společností
  • Daňové souvislosti přeměn
  • Vklad a prodej obchodního závodu
  • Příklady na účtování a daňový dopad jednotlivých druhů přeměn, vkladu a prodeje závodu
  • Prostor pro dotazy

Všichni přihlášení účastníci on-line semináře obdrží před jeho konáním prezentaci.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy.

Přednášející

Jarmila Rázková, manažerka v oddělení auditu
Michal Trnka, ředitel v daňovém oddělení

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán zaslán v den konání  live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.