Live stream

Zákon o odpadech (akce již proběhla)

location Online 23. 6. 2021, 10:00

Odpady jsou jedním z důležitých témat udržitelnosti, se kterým souvisí otázky zpětného odběru, recyklace, energetického využití, a v konečném důsledku i skládkování. Jaký dopad bude mít nový zákon o odpadech na tyto oblasti? Vznikne nový prostor pro nakládání s výrobky s ukončenou životností? Budeme odpad využívat jako energetickou surovinu? A jaká je ekonomika využívání odpadů v novém legislativním prostředí?

O těchto a dalších otázkách ohledně podoby současného odpadového hospodářství a jeho budoucího fungování ve vztahu k potřebám obcí, průmyslu i energetiky si budeme povídat v rámci naší chystané online diskuze. Společně s našimi hosty se zaměříme na to, jakými změnami bude procházet sektor odpadového hospodářství a jak mohou nové investice pomoci s přechodem k cirkulární ekonomice.

Hosty našeho online setkání budou:

  • Jan Maršák, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí
  • Michal Stieber, výkonný ředitel, Veolia Vedlejší produkty ČR, s.r.o.
  • Radim Filák, CEO ELT Management Company Czech Republic 

Moderátorem diskuze bude Miroslav Lopour, vedoucí strategických projektů v týmu energetických projektů Deloitte.

Své dotazy hostům budete moct v průběhu vysílání pokládat prostřednictvím aplikace Sli.do.

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.