Webcast

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí (akce již proběhla)

location Online 21. 10. 2021, 10:00

Audio záznám k poslechu a ke stažení:

Blíží se doba kontrolní!

Budeme se věnovat oblastem, které jsou v hledáčku daňové správy a budou intenzivně kontrolovány i v budoucnosti. Podělíme se s vámi o praktické zkušenosti v oblasti vnitropodnikových služeb, licenčních poplatků, úroků a dividend a nastíníme, jak vidíme trend daňových kontrol v těchto oblastech. A popíšeme, jak v praxi funguje výměna informací mezi daňovými správami a zavádění různých reportovacích povinností.

Spíše než teoretické otázky s vámi probereme postřehy z praxe, které vám pomohou se vyhnout sporům s finančním úřadem.

Připojte se k našemu online setkání a diskutujte s námi i vy!

Program:

V rámci webcastu se zaměříme na následující témata:

  • Prokazování přijetí a ekonomického přínosu u vnitroskupinových transakcí
  • Skutečné vlastnictví licenčních poplatků, úroků, dividend a důkazní břemeno jejich plátce
  • Skutečná hospodářská činnost a opatření proti vyhýbání se daňovým povinnostem u přeshraničních transakcí a struktur
  • Strategie řízení daňových kontrol a informační zdroje správce daně 

Přednášející:

Tereza Petrášová, specialistka na mezinárodní zdanění
Jiří Kappel, specialista na řešení daňových sporů

Moderuje:

Jiřina Procházková, specialistka na řešení daňových sporů


Tento webcast je součástí série diskusí s našimi odborníky s názvem „Blíží se doba kontrolní!“ 

Můžete se těšit na další zajímavá témata: 


23. 09. 2021

 


Jak správně nastavit dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu DPH a odpovědnosti managementu

30. 09. 2021

 

Jak se připravit na kontrolu čerpání příspěvků z programů Antivirus a COVID?

07. 10. 2021

 

Obezřetnost při využívání agenturních zaměstnanců se vyplácí

14. 10. 2021

 

Převodní ceny: vyšší riziko a vyšší pravděpodobnost daňových kontrol

26. 10. 2021

 

Záporný vlastní kapitál, jeho důsledky a možné způsoby řešení

Kampaň Blíží se doba kontrolní! prodloužena. Brzy vám přineseme další podrobnosti.

Celá série vyvrcholí seminářem o trendech v oblasti daní a o daňových kontrolách se speciálním hostem – soudcem Nejvyššího správního soudu. O termínu vás budeme včas informovat.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.