Live stream

Tradiční seminář k dani z příjmů 2021 | Online (akce již proběhla)

location Online 24. 11. 2021, 10:00

Program dopolední části: Seminář o dani z příjmů

  • Novely zákona o daních z příjmů roku 2021 a 2022
  • Připravované změny v oblasti zákona o účetnictví
  • Novinky správy daní a novela daňového řádu s dopady do daně z příjmů
  • Aktuality z oblasti transferových cen
  • Investiční pobídky a aktuální dotační příležitosti
  • Trendy výzkumu a vývoje
  • Vývoj v oblasti daně z příjmů na Slovensku

Program odpolední části: Panelová diskuze na téma zaměstnaneckých benefitů

  • Nejnovějších trendy v oblasti odměňování
  • Vybrané benefity z pohledu daně z příjmů a z hlediska pracovního práva
  • Diskutovat budou odborníci z Deloitte se zástupci z praxe a z řad odborné veřejnosti

Rádi bychom Vás po roce opět pozvali na náš tradiční podzimní seminář k dani z příjmů!

Dopolední program budeme věnovat aktuálním informacím ohledně daní z příjmů a shrneme si také vývoj v této oblasti na Slovensku. V rámci diskuze se zaměříme mimo jiné i na nově připravovaný zákon o účetnictví, který probereme s vedoucí legislativy příjmových daní z Ministerstva financí ČR.
V odpolední části našeho setkání se pak podíváme na stále aktuální téma zaměstnaneckých benefitů, které v době pandemie získaly nové formy a řešení, a proto je třeba zauvažovat i nad jejich daňovými dopady. Toto téma probereme v panelové diskuzi s odborníky ze společnosti Deloitte, kteří jej představí jak z hlediska zákoníku práce, tak z pohledu daní z příjmů právnických a fyzických osob. Hosty diskuze budou také externí zástupci z praxe a z řad odborné veřejnosti, kteří se podělí o své názory a zkušenosti.

Rozhodli jsme se, že letos seminář uspořádáme jak v tradiční (prezenční) formě, tak i v on-line zkrácené verzi. Sami si tak můžete zvolit formát, který Vám bude více vyhovovat.

Prezenční forma

Výhodou prezenční formy semináře je možnost osobně diskutovat jak s našimi odborníky, kteří Vám i letos budou plně k dispozici, tak i s dalšími hosty semináře. Během přestávek pro Vás bude navíc připraveno občerstvení a těšit se můžete i na společný oběd. Pro Vaše bezpečí chceme udělat maximum, a proto jsme oproti minulým ročníkům přesunuli místo konání akce do větších prostor a současně jsme snížili kapacitu semináře.

On-line forma

V případě zájmu bude náš seminář dostupný také v on-line podobě a k vysílání se budete moct připojit z pohodlí svého domova či kanceláře. Obsah semináře bude obdobný jako v prezenční formě, celková délka trvání však bude kratší. Nicméně ani v on-line verzi nebudete ochuzeni o důležité novinky a informace z oblasti daní z příjmů, stejně tak bude zachována možnost pokládat dotazy přednášejícím.

Registraci můžete provést již nyní, platba za účast na semináři však bude s ohledem na neustále se měnící situaci kolem covid-19 probíhat nejdříve začátkem října. Veškeré důležité informace k úhradě Vám včas zašleme. 

Zajímá Vás konkrétní problematika? Chcete probrat specifické téma? Pošlete svůj dotaz předem na e-mail bkazdova@deloittece.com.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen pro finanční a daňové manažery i pro hlavní účetní.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.