Webcast

Jak zvládnout kontrolu inspekce práce? (akce již proběhla)

location Online 2. 12. 2021, 10:00

Audio záznám k poslechu a ke stažení:

Blíží se doba kontrolní!

V průběhu webcastu probereme, co zpravidla předchází inspekci práce a jak taková kontrola vůbec probíhá. Zaměříme se na to, jak se při takové kontrole důsledně bránit. Současně vás seznámíme s podstatou a důsledky jednoho z nejzávažnějších deliktů v pracovněprávní oblasti, kterým je nelegální zaměstnávání, a dále s právní úpravou nového deliktu spočívajícího v umožnění výkonu zastřeného agenturního zaměstnání. Tato i další témata prodiskutují v rámci webcastu naši specialisté.

Připojte se k našemu online setkání a diskutujte s námi i vy!

Program:

V rámci webcastu se budeme věnovat zejména těmto otázkám:

  • Kdy k vám může přijít na kontrolu inspektorát práce?
  • Jak kontrola inspektorátu práce probíhá?
  • Jak se bránit při kontrole inspekce práce?
  • Jaké dopady může mít nelegální zaměstnávání?

Přednášející:

Pavel Bejšovec, specialista na pracovní právo
Eva Drhlíková, specialistka na cizinecké právo

Moderuje:

Alena Wágner Dugová, specialistka na řešení daňových sporů 


Kampaň „Blíží se doba kontrolní!“ pokračuje. Nenechte si ujít další webcasty na zajímavá témata z oblasti daní a daňových kontrol: 


16. 12. 2021

 


Odpovědnost státu za škodu způsobenou správcem daně a jinými správními orgány

13. 01. 2022

 

Boom e-commerce – jaké příležitosti a nástrahy skýtá on-line podnikání?

Z této série si můžete poslechnout naše předchozí webcasty:


23. 09. 2021

 


Jak správně nastavit dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu DPH a odpovědnosti managementu

30. 09. 2021

 

Jak se připravit na kontrolu čerpání příspěvků z programů Antivirus a COVID?

07. 10. 2021

 

Obezřetnost při využívání agenturních zaměstnanců se vyplácí

14. 10. 2021

 

Převodní ceny: vyšší riziko a vyšší pravděpodobnost daňových kontrol

21. 10. 2021

 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

26. 10. 2021

 

Záporný vlastní kapitál, jeho důsledky a možné způsoby řešení

11. 11. 2021

 

Zaměstnanecké benefity v hledáčku finančního úřadu

25. 11. 2021

 

Odpočet na výzkum a vývoj: Jak správně uplatnit nárok na veřejnou podporu?

Celá série vyvrcholí seminářem o trendech v oblasti daní a o daňových kontrolách se speciálním hostem – soudcem Nejvyššího správního soudu. O termínu vás budeme včas informovat.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.