Live stream

Daňové a právní novinky v oblasti nemovitostí (akce již proběhla)

location Online 15. 12. 2021, 9:00

Zajímá vás, jak se aktuální novely zákonů dotknou oblasti nemovitých věcí? Potom neváhejte a přihlaste se na online pracovní snídani s Deloitte, v rámci které vás seznámíme s těmi nejvýznamnějšími daňovými a legislativními změnami!

Tato akce byla původně plánována jako pracovní snídaně v prostorách sídla Deloitte na pražských Vinohradech, nicméně bohužel z důvodu nepříznivé epidemiologické situace jsme se rozhodli uskutečnit naše setkání v online prostředí formou live streamu. Jedná se však o jedinou organizační změnu, program semináře zůstává stejný. O zajímavá témata či prostor pro diskuzi s našimi odborníky proto nepřijdete!

Náš live stream bude zaměřen zejména na nejdůležitější novinky z pohledu daně z přidané hodnoty, daně z příjmů právnických osob, daně z nemovitých věcí a souvisejících právních okolností, včetně výkladu daňové legislativy v oblasti nemovitých věcí. Krátce se budeme rovněž věnovat nové úpravě evidence skutečných majitelů. Veškerá témata probereme v kontextu aktuálně platné legislativy a nejnovější judikatury v dané oblasti.

Program

V rámci našeho live streamu vás seznámíme s problematikou aktuálních novel a s jejich praktickými aspekty i úskalími. Blíže se podíváme na následující oblasti:

  • Novinky v oblasti daně z příjmů právnických osob vyplývající z nové legislativy a judikatury (vzdání se daňově ztráty, možnost přerušení daňových odpisů, nepřípustné dodatečné přiznání, změna účtování u investičních fondů atd.)
  • Nejvýznamnější změny z pohledu daně z přidané hodnoty (DPH dopady u nájemního bydlení, ručení za DPH, DPH u dodávek elektřiny a plynu, nejvýznamnější změny v oblasti zdaňovaní nemovitostí vyplývající z evropské judikatury atd.)
  • První zkušenosti s novelizovaným zněním zákona o evidenci skutečných majitelů
  • Aktuální judikatura pro praxi

V průběhu vysílání bude také prostor pro vaše případné otázky, které s vámi rádi probereme.

Přednášející

Michaela Lounková, senior manažerka v daňovém oddělení
Daniel Vitouš, senior manažer v právním oddělení
Catherine Slavíčková, manažerka v daňovém oddělení

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.