Webcast

Whistleblowing: Čekají vás nové povinnosti? (akce již proběhla)

location Online 15. 12. 2021, 10:00

Budou mít podnikatelé a další subjekty povinnost zavést oznamovací linku pro nahlašování nekalého jednání?

Do 17. prosince 2021 měla být v členských státech EU implementovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“). Vzhledem k tomu, že se v České republice nepodařilo příslušný implementační zákon přijmout včas, věnujeme tento webcast dopadům, jež bude toto nepřijetí mít. Dále se zaměříme na otázku, kterým subjektům povinnost zavést oznamovací linku i přesto vznikne. A v neposlední řadě vám představíme whistleblowingové řešení Deloitte Halo, které je úspěšně využíváno v řadě zahraničních zemí.

Připojte se k našemu online setkání a diskutujte s námi i vy!

Program:

V rámci webcastu se zaměříme zejména na následující témata:

  • Objasnění situace v souvislosti s nepřijetím návrhu tuzemského zákona o ochraně oznamovatelů
  • Přehled stavu implementace v jednotlivých zemích EU
  • Na koho se vztahuje povinnost zavést oznamovací linku již nyní?
  • Deloitte Halo – nástroj pro přijímání a spravování whistleblowingových oznámení
  • Praktické zkušenosti při zavádění oznamovacích linek v ČR a zahraničí

Moderuje:

Jaroslava Kračúnová, advokátka a partnerka Deloitte Legal, vedoucí týmu Business Integrity pro region střední Evropy

Přednášející:

Petra Supeková, CFE, specialistka na interní šetření a platformu Deloitte Halo
Michaela Kaňková, advokátka Deloitte Legal, specialistka v oblasti compliance


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.