Webcast

Odpovědnost státu za škodu způsobenou správcem daně a jinými správními orgány (akce již proběhla)

location Online 16. 12. 2021, 10:00

Audio záznám k poslechu a ke stažení:

Blíží se doba kontrolní!

Zaměříme se na to, za jakých podmínek vám stát musí nahradit škodu za nezákonné rozhodnutí či nesprávný úřední postup. Řekneme si, jaké podmínky musí být splněny, aby stát nesl za takové protiprávní jednání a vzniklou škodu odpovědnost, a jaké kroky musí následovat, aby náhrada škody byla poskytnuta a vyplacena. V neposlední řadě se zaměříme i na praktické případy, kdy má smysl a je důvodné o náhradu škody žádat a kdy je naopak šance s tímto nárokem uspět minimální.

Připojte se k našemu online setkání a diskutujte s námi i vy!

Program:

V rámci webcastu se budeme věnovat zejména těmto otázkám:

  • Kdy vám náhrada škody od státu náleží?
  • Jaké předpoklady musí být naplněny, aby nárok na náhradu škody vznikl a mohl být uplatněn?
  • Jakým způsobem si o náhradu škody zažádat?
  • Na co si dát v praxi pozor?

Přednášející:

Petr Syrovátko, specialista na odškodňování státem
Kateřina Devlin, specialistka na řešení daňových sporů

Moderuje:

Alena Wágner Dugová, specialistka na řešení daňových sporů 


Kampaň „Blíží se doba kontrolní!“ pokračuje. Nenechte si ujít další webcasty na zajímavá témata z oblasti daní a daňových kontrol: 


13. 01. 2022

 


Boom e-commerce – jaké příležitosti a nástrahy skýtá on-line podnikání?

20. 01. 2022

 

DPH v Česku a na Slovensku – jak zvládnout kontrolu u nás i u našich sousedů?

27. 01. 2022

 

Převodní ceny v Česku a na Slovensku – jak se kontroly převodních cen liší a v čem se můžeme navzájem inspirovat?

Z této série si můžete poslechnout naše předchozí webcasty:


23. 09. 2021

 


Jak správně nastavit dodavatelsko-odběratelské vztahy z pohledu DPH a odpovědnosti managementu

30. 09. 2021

 

Jak se připravit na kontrolu čerpání příspěvků z programů Antivirus a COVID?

07. 10. 2021

 

Obezřetnost při využívání agenturních zaměstnanců se vyplácí

14. 10. 2021

 

Převodní ceny: vyšší riziko a vyšší pravděpodobnost daňových kontrol

21. 10. 2021

 

Připravte se na prokazování přeshraničních transakcí

26. 10. 2021

 

Záporný vlastní kapitál, jeho důsledky a možné způsoby řešení

11. 11. 2021

 

Zaměstnanecké benefity v hledáčku finančního úřadu

25. 11. 2021

 

Odpočet na výzkum a vývoj: Jak správně uplatnit nárok na veřejnou podporu?

02. 12. 2021

 

 Jak zvládnout kontrolu inspekce práce?

Celá série vyvrcholí seminářem o trendech v oblasti daní a o daňových kontrolách se speciálním hostem – soudcem Nejvyššího správního soudu. O termínu vás budeme včas informovat.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.