Seminář

Cash flow | Praha (akce již proběhla)

location Praha 17. 1. 2022, 9:00

Zveme vás na seminář zaměřený na výkaz o peněžních tocích (cash flow). Připomeneme si, které účetní jednotky mají povinnost sestavovat tento výkaz, jaké způsoby sestavení výkazu existují a jaké možnosti nabízí účetní legislativa. Na praktických příkladech si názorně ukážeme, jaké zdroje dat při sestavení výkazu cash flow použít, jakou vypovídací schopnost mají jednotlivé části výkazu a jak efektivně k sestavení nebo kontrole výkazu cash flow přistoupit.

Seminář je zaměřen na sestavení výkazu o peněžních tocích pro účely účetní závěrky. Řízení cash flow v rámci firemního plánování nebo pro potřeby tzv. insolvenčních testů není součástí semináře.

Program

  • Podstata cash flow a jeho vazba na další účetní výkazy
  • Cash flow v české účetní legislativě
  • Struktura výkazu cash flow
  • Metodika sestavení jednotlivých částí výkazu cash flow
  • Praktické příklady sestavení výkazu cash flow
  • Prostor pro dotazy

Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, kteří připravují účetní závěrku podle české účetní legislativy nebo jsou s její přípravou jinak spojeni.

Časový rozvrh

08:30 – 09:00 Registrace
09:00 – 12:30 Seminář a diskuse
12:30 – 13:00 Oběd

Přednášející

Seminář povedou odborníci z oddělení auditu společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.