Webcast

Intrastat v roce 2022 (akce již proběhla)

location Online 18. 1. 2022, 9:00

Jak bude vypadat hlášení Intrastat v roce 2022? Které údaje budou nově vykazovány na straně vývozu zboží v rámci EU? Jak se změní pojmy a kódy transakcí? Koho se týká vykazování zjednodušeným způsobem? Jak si poradit, když nově vykazované údaje nemáme v reportu pro Intrastat?

Manuální zpracovávání statistik týkajících se pořízení nebo dodání zboží s sebou přináší určitá rizika. Nejen že může dojít k chybám způsobeným lidským faktorem, ale rovněž příprava zabírá dny místo hodin. Víte, že i v takových případech vám mohou hrozit vysoké sankce? Chtěli byste jednoduchým a rychlým způsobem propojit přípravu reportů Intrastat a přiznání DPH a snadno identifikovat rozdíly i časový nesoulad jednotlivých transakcí v DPH a Intrastatu? Pak se připojte na webcast Deloitte na téma „Intrastat v roce 2022“.

Program

V roce 2022 nás čekají významné změny ve vykazování Intrastatu. Statistické reporty Intrastat poskytují celní správě mnohem detailnější informace, než si mnohdy uvědomujeme. Přestože Intrastat nepatří mezi klasické daňové reporty, na jejichž základě je daňovému subjektu vyměřena daň, na jeho důležitosti to nic nemění a při nesprávném vykázání údajů v těchto reportech vám hrozí vysoké sankce, které mohou ovlivnit možnost promíjení sankcí na DPH.

Na co se v průběhu webcastu zaměříme? Budou to zejména následující témata:

  • Hlášení Intrastat – pravidla vykazování v roce 2022
  • Intrastat jako nový modul nástroje taxCube aneb příprava nikdy nebyla jednodušší a rychlejší (praktická ukázka nástroje taxCube)
  • Jak mohou sankce za Intrastat ovlivnit promíjení sankcí nebo pohled na daňový subjekt z pohledu DPH

Webcast je určen pro finanční, účetní, celní a logistické oddělení.

Přednášející

Diskusi v rámci webcastu povede Jaroslav Beneš, ředitel v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte. Problematikou změn v Intrastatu od roku 2022 vás provede Šárka Kovářová. Nástroj taxCube vám představí Dana PolívkováMartina Matějíčková. Chybět nebudou ani naši kolegové z oddělení právních litigací, kteří vysvětlí, jak sankce z Intrastatu ovlivní pohled na daňový subjekt na DPH.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.