Live stream

Podpora výzkumu a vývoje pro české podniky v období 2022+ (akce již proběhla)

location Online 27. 1. 2022, 9:00

Udržet si přehled o novinkách a aktuálních trendech v oblasti podpory výzkumu a vývoje není snadný úkol. Úspěšné uplatnění daňového odpočtu či využití dotací zahrnuje mnoho dílčích kroků, kterým je potřeba věnovat potřebnou pozornost. Podpora z veřejných zdrojů je však pro podniky i přes organizační náročnost skvělým podnětem k rozvoji v oblasti výzkumu a vývoje.

Pokud zvažujete využít či již využíváte možností veřejné podpory i ve vaší firmě, neváhejte a připojte se k našemu online setkání s účastí Mgr. Heleny Langšádlové, nastupující ministryní pro vědu, výzkum a inovace. Rozebereme, jak splnit nutné podmínky pro uplatnění daňového odpočtu na výzkum a vývoj po jeho novele, jak probíhají kontroly ze strany státní správy či jaká je aktuální judikatura. Dále se dozvíte, jaké nové programy chystají poskytovatelé dotací a co se změnilo v investičních pobídkách na technologická centra.

Program

 • Priority a strategie podpory podnikového výzkumu, vývoje a inovací nové vlády ČR
  • Přednáška Mgr. Heleny Langšádlové, nastupující ministryně pro vědu, výzkum a inovace
 • Daňový odpočet na výzkum a vývoj v praxi
  • Jaké jsou hlavní formální podmínky uplatnění odpočtu po novele zákona?
  • Jaké náklady lze uplatnit a jak řešit například náhrady mezd?
  • Jaké jsou poznatky z praxe daňových kontrol a rozhodnutí soudů?
 • Pohled podniků a státní správy na současné i budoucí nastavení odpočtu
  • Panelová diskuse s hosty ze Svazu průmyslu a dopravy ČR a Ministerstva financí ČR
 • Dotace a investiční pobídky pro podporu výzkumu a vývoje
  • Nové programy a další nástroje pro podporu českých podniků

Přednášející

Mgr. Helena Langšádlová
nastupující ministryně ČR pro vědu, výzkum a inovace

Ing. Bohuslav Čížek, Ph.D., MBA
ředitel sekce hospodářské politiky Svazu průmyslu a dopravy ČR

Ing. Drahomíra Martincová
garant oblasti daňových odpočtů na výzkum a vývoj, Ministerstvo financí ČR

Ing. Luděk Hanáček, partner, Deloitte
Mgr. Jiřina Procházková, LL.M., ředitelka, Deloitte
RNDr. Antonín Weber, ředitel, Deloitte
Ing. Martin Schulz, senior manažer, Deloitte
Ing. Jakub Vrkoč, manažer, Deloitte

Odkaz pro sledování Vám bude zaslán v den konání live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.