Webcast

Aktuální daňová judikatura v praxi (akce již proběhla)

location Online 15. 6. 2022, 10:00

Chcete mít přehled o nejdůležitějších rozhodnutích Nejvyššího správního soudu ČR, krajských soudů a Evropského soudního dvora v oblasti daní? Potom přesně pro vás připravujeme naše pravidelné čtvrtletní webcasty k souhrnu daňové judikatury! V rámci našich online setkání se věnujeme aktuálním daňovým judikátům a zaměřujeme se zejména na případy, které jsou využitelné pro vaši každodenní praxi.

Program

V rámci semináře se zaměříme na následující témata:

  • Správa daně: judikatura k promíjení sankcí v rámci daňového řízení
  • Daň z příjmů fyzických osob z hlediska zaměstnavatele: motivace zaměstnanců třetích osob, zaměstnanecké benefity v nepeněžní formě a další
  • Daň z příjmů právnických osob a účetnictví: názor soudu na nerealizované kurzové rozdíly a možnost dodatečného uplatnění slevy na dani z titulu investičních pobídek
  • Převodní ceny: nutnost kompenzace ztrát skupinou v případě limitovaného funkčního a rizikového profilu poplatníka
  • Výzkum a vývoj: důkazní prostředky nezbytné pro obhájení oprávněnosti uplatněného odpočtu na výzkum a vývoj
  • Daň z přidané hodnoty: nečekaný pohled na uplatňování snížené sazby DPH u oprav a renovací obytných budov. Nový přístup na určení osoby povinné hradit daň v případě dovozu zboží

Seminářem vás provede Roman Ženatý, partner v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte.

Přednášející

Alena Wágner Dugová, senior manažerka v právním oddělení
Marie Velflová
, manažerka v daňovém oddělení
Linda Scharingerová, senior manažerka v daňovém oddělení
Jakub Vrkoč, manažer v daňovém oddělení
Tomáš Brandejs, senior konzultant v daňovém oddělení

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním webcastu.


Roční předplatné!

Pokud máte zájem o pravidelné shrnutí a výklad judikátů od našich odborníků, využijte speciální nabídku ročního předplatného! Získáte tak přístup ke sledování čtyř následujících webinářů ze série „Aktuální daňová judikatura v praxiza zvýhodněnou cenu 4 000 Kč + 21% DPH.

Pro zakoupení balíčku judikaturních webcastů nás prosím kontaktujte na: bstulikova@deloittece.com.

A kdy pro vás naše webcasty plánujeme?


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.