Webcast

Aktuální daňová judikatura v praxi (akce již proběhla)

location Online 8. 3. 2023, 10:00

Chcete mít přehled o nejdůležitějších rozhodnutích Nejvyššího správního soudu ČR, krajských soudů a Evropského soudního dvora v oblasti daní? Potom přesně pro vás připravujeme naše pravidelné čtvrtletní webcasty k souhrnu daňové judikatury! V rámci našich online setkání se věnujeme aktuálním daňovým judikátům a zaměřujeme se zejména na případy, které jsou využitelné pro vaši každodenní praxi.

Program:

  • Daň z příjmů - definice samostatné movité věci, časové rozlišení nákladů a další praktické judikáty z oblasti daně z příjmů právnických osob
  • Převodní ceny – srovnávací analýza z pohledu NSS
  • Výzkum a vývoj - formální a materiální podmínky pro uplatnění odpočtu na výzkum a vývoj
  • DPH - definitivní pohled SDEU na podobu faktur při třístranném obchodu, podvod na DPH a výše doměrku správce daně, povinnost odvést daň uvedenou na dokladu
  • Správa daně – uplatnění daňové ztráty a obnova řízení, doručování fikcí do datové schránky, přeplatky a nedoplatky

Přednášející:

Marie Velflová, manažerka v daňovém oddělení
Linda Scharingerová, senior manažerka v daňovém oddělení
Jakub Vrkoč, manažer v daňovém oddělení
Tomáš Brandejs, senior konzultant v daňovém oddělení
Zuzana Potočková, manažerka v právním oddělení

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním webcastu.


Roční předplatné!

Pokud máte zájem o pravidelné shrnutí a výklad judikátů od našich odborníků, využijte speciální nabídku ročního předplatného! Získáte tak přístup ke sledování čtyř následujících webinářů ze série „Aktuální daňová judikatura v praxi“ za zvýhodněnou cenu 4 000 Kč + 21% DPH.

Pro zakoupení balíčku judikaturních webcastů nás prosím kontaktujte na: bduskova@deloittece.com.

A kdy pro vás naše webcasty plánujeme?


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.