Workshop

Aktuální trendy v oblasti nájemního bydlení (z daňového, právního a komerčního pohledu) (akce již proběhla)

location Praha 20. 6. 2024, 16:00

Zajímají Vás aktuální trendy v oblasti trhu s nájemním bydlením tzv. Build-To-Rent (BTR)?

Zúčastněte se našeho workshopu, během kterého Vás naši odborníci z oblastí Tax, Legal a Financial Advisory seznámí s trendy a novinkami v této oblasti.

V první části se zaměříme na představení daňových a právních specifik BTR a naše aktuální zkušenosti z této oblasti. Podíváme se také na případné legislativní novinky. A na závěr Vás provedeme aktuální analýzou trhu s nájemním bydlením.

Ve druhé části tyto novinky a trendy aplikujeme na konkrétní tři modelové příklady projektů nájemního bydlení. Na konkrétních příkladech a za využití komerčního pohledu Vám představíme možnosti řešení palčivých otázek, které se pravidelně objevují při plánování BTR projektů. Například se mimo jiné podíváme, jak se promítne do modelů dopad daně z přidané hodnoty, jaké jsou právní a daňové odlišnosti u výstavby nebytových projektů sloužících převážně pro bytové účely (např. ubytovací jednotky nebo polyfunkční domy) oproti “standardním“ bytovým domům a jak tím bude ovlivněna hodnota projektu.

Zároveň bychom Vás rádi po skončení oficiální části pozvali na občerstvení a společný networking. Budete tak mít možnost s našimi odborníky prodiskutovat Vaše konkrétní dotazy.


Harmonogram:

15:30-16:00   Registrace, občerstvení
16:00-16:50   První část workshopu – shrnutí právních a daňových specifik BTR a aktuální analýza trhu nájemního bydlení
16:50-17:10   pauza, občerstvení
17:10-18:00   Druhá část workshopu – modelové příklady BTR projektů
18:00-18:30   Diskuze, dotazy
18:30-21:00   Networking, otevřená diskuze, občerstvení


Program:

  • Legislativní shrnutí a naše zkušenosti
  • Aktuální vývoj trhu s nájemním bydlením
  • Tři modelové příklady s ukázkou aplikace daňových, právních a komerčních dopadů jednotlivých modelových projektů
  • Diskuze/networking

Přednášející:

Petr Hána je ředitelem v oddělení zaměřeném na stavebnictví a nemovitosti. Specializuje se především na projekty zaměřené na oblast analýz, transakcí a řízení a optimalizaci portfolia nemovitostí. Podílí se na vývoji Cenové mapy transakčních cen. Dále se věnuje projektům týkajícím se projektového řízení a controllingu. Spolupracoval na projektech v rámci České a Slovenské republiky pro významné stavební a developerské společnosti. Vede a podílí se na přípravě průzkumů, analýz a studií zaměřených na vývoj rezidenčního trhu.

Tomáš Quirrenz-Vohrabal je seniorní advokát v oblasti nemovitostí a fúzí/akvizic (M&A) v pražské pobočce Deloitte Legal. Jeho předmětem zájmu jsou zejména nemovitostní transakce a jejich development, externí financování a nájemní smlouvy. Tomáš dále disponuje komplexní znalosti zákona o obchodních společnostech a družstvech. Má rozsáhlé zkušenosti s přípravou a vyjednáváním komplikovaných právních dokumentů, včetně řešení unikátních situací prostřednictvím inovativního přístupu. Během své dosavadní praxe se podílel na významných nemovitostních projektech v České republice.

Michaela Lounková pracuje na pozici ředitelky v týmu nepřímých daní v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Odborně se zaměřuje na oblast daně z přidané hodnoty. V oboru daňového poradenství pracuje již řadu let a má zkušenosti s poskytováním služeb českým i nadnárodním firmám v rámci nejrůznějších projektů týkajících se daňové problematiky zejména se specializací na oblast nemovitostí.

Tereza Gebauer je partnerkou v právním a daňovém oddělení společnosti Deloitte Česká republika. Tereza získala vysokoškolský titul v oblasti financí na VŠB-TU Ostrava, titul v oblasti práva na Masarykově univerzitě v Brně a titul LL.M. v oblasti mezinárodního zdanění na Ekonomické univerzitě ve Vídni. Tereza se již více než patnáct let věnuje daňovému a transakčnímu poradenství. Specializuje se na daňové a účetní aspekty M&A transakcí a restrukturalizací, mezinárodní zdanění a daně z příjmů právnických osob se zaměřením na oblast real estate a finančních institucí.


Dopravní dostupnost:

Dostanete se k nám tramvajemi č. 5, 9, 15, 26 do zastávky Viktoria Žižkov nebo metrem C či vlakem do stanice Hlavní nádraží – odtud projdete severní částí podchodem na Žižkov. Můžete také využít autobus č. 135 a vystoupit přímo před naší budovou na zastávce Náměstí Winstona Churchilla.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.