Webcast

CFO agenda v oblasti udržitelného podnikání (akce již proběhla)

location Online 31. 1. 2023, 10:00

Jak zajistit včasný a efektivní přechod k udržitelnému podnikání a zareagovat tak na všechny současné příležitosti? Jaké finanční důsledky můžete očekávat, pokud nemáte vlastní strategii ESG? Bude vaše společnost připravena na výzvy spojené s uhlíkovou neutralitou (NET ZERO) do roku 2030/2040/2050? Připojte se na česko-slovenskou panelovou diskuzi a zjistěte, jak můžete jako CFO co nejefektivněji (u)řídit agendu udržitelného podnikání.

Udržitelnost je strategickou záležitostí pro všechny společnosti. Zaměstnanci, zákazníci, investoři – ti všichni očekávají, že firmy budou efektivně řídit svůj vliv na společnost a životní prostředí. Přechod na udržitelné, klimaticky neutrální hospodářství ovlivní všechny organizace a ty musí na tuto výzvu zareagovat. Souvislost mezi udržitelností a finančními výsledky je stále jasnější a jsou to právě CFO, kteří by měli drivovat včasný a efektivní přechod k udržitelnému hospodářství.

Témata panelové diskuze:

  • Úvod do problematiky ESG
  • Aktuálně důležité oblasti ESG – taxonomie EU, dekarbonizace, financování, reporting
  • Klíčové termíny a požadavky v oblasti ESG
  • Praktické zkušenosti našich hostů s oblastí ESG

Účastníci panelové diskuze:

Filip Bělák, člen představenstva a CFO v EP Power Europe
Miroslav Kiraľvarga, viceprezident pro vnější vztahy, řízení a rozvoj podnikání, U. S. Steel Košice
Ivana Lorencovičová, vedoucí partnerka Deloitte SK a World Impact leader pro Deloitte Central Europe
Beata Hlavčáková, manažerka pro udržitelnost, Deloitte SK

Moderátor:

Miloš Martončík, partner, Deloitte na Slovensku

Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním webcastu.

Více informací o našem CFO programu najdete na webových stránkách.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.