Seminář

Architekt kybernetické bezpečnosti dle aktuálně platné legislativy a mezinárodních norem (akce již proběhla)

location Praha 18. 4. 2023, 9:00

Architekt kybernetické bezpečnosti je osoba zajišťující návrh implementace bezpečnostních opatření (pro zajištění bezpečné architektury informačního a komunikačního systému), která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost.

V praxi je architekt odpovědný za návrh implementace bezpečné architektury (např. od infrastruktury až po bezpečnost na aplikační úrovni) a zajišťuje návrh a následnou implementaci bezpečnostních opatření. Architektů může být v organizaci více, kdy každý má svoji specializaci.

Kurz Vám představí prvky implementace a fungování systému řízení bezpečnosti informací dle zákona o kybernetické bezpečnosti (zák. č. 181/2014 Sb.) a vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. V rámci kurzu se dále seznámíte s principy:

 • návrhu architektury informačních a komunikačních systémů;
 • hardwarových komponent a nástrojů;
 • řízení bezpečnosti a rizik.
 • bezpečnosti komunikací a sítí;
 • řízení identit a přístupů;
 • hodnocení a testování bezpečnosti;
 • bezpečností provozu.

Kurz je ukončen certifikační zkouškou (testem) a vyhovuje všem požadavkům Zákona o kybernetické bezpečnosti, absolventi kurzu tak řádně splnili legislativní povinnost danou zákonem. Kurz je plně v souladu s požadavky ISO 17024.

Program kurzu

 • Systém řízení bezpečnosti informací dle ZoKB (rozsahu systému a aktiv; bezpečnostní dokumentace; organizační a technická opatření)
 • Bezpečnostní politiky SŘBI a jejich dopad na technická opatření
 • Řízení aktiv a rizik (plán zvládání rizik, projektování a implementace opatření ke zvládání rizik; kritéria hrozeb a zranitelností)
 • Organizační bezpečnost (stanovení rolí)
 • Bezpečnostní požadavky na jednotlivé prvky SŘBI
 • Implementace a provoz SŘBI

Lektor

Vladimír Karas se začal kybernetické bezpečnosti věnovat v polovině devadesátých let. V současné době je certifikovaným lead auditorem ISMS, lektorem a auditorem dle zákona o kybernetické bezpečnosti, lektorem ITSM dle ISO 2000-1 a ITIL4, lektorem a auditorem dle ISO 22301 a certifikovaným GDPR DPO lektorem.

Termín konání: 18. a 19. 4. 2023, oba dny vždy od 9:00 do 17:00. Druhý den od 17 do 19 hodin závěrečný test.
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2
Účastnický poplatek: 15 000 CZK + 21 % DPH, 18 150,00 CZK vč. DPH