Seminář

Architektura a eGovernment podle Národní architektury ČR (akce již proběhla)

location Online 13. 4. 2021, 9:00

S Národní architekturou ČR (NAČR) přicházejí nové povinnosti pro úřady. A nejen to – čekají na ně i nové povinnosti plynoucí z legislativy k eGovernmentu. Úřady se proto musí naučit architektonicky přemýšlet i tvořit a začít patřičným způsobem budovat své služby a systémy. V tomto kurzu společně projdeme celý rámec NAČR a řekneme si, jak se na tyto změny připravit.

Pro koho je kurz určen

 • Architekty úřadů
 • Vedoucí pracovníky zodpovědné za řízení a rozvoj architektury
 • Styčné důstojníky úřadu pro komunikaci s OHA
 • Osoby zodpovědné za zadání a dohled nad externími architektonickými pracemi dodavatelů
 • Konzultační a poradenské firmy a firmy zpracovávající architekturu
 • Auditorské firmy v oblasti IT
 • Systémové integrátory

Popis cíle kurzu a získaných znalostí a dovedností

Kurz je určen pro všechny, kteří zodpovídají za tvorbu a rozvoj architektonických podkladů, a ty, kteří zodpovídají za soulad úřadu s povinnostmi eGovernmentu a Národní architektury ČR.

 • Část I. eGovernment, architektura, souvislosti
  • Kapitola 1. Hrací pole
  • Kapitola 2. Základní eGovernment legislativa a co nám říká
  • Kapitola 3. Jak má eGovernment vypadat a jak toho docílit
 • Část II. Informační koncepce, Národní architektura a z nich plynoucí povinnosti a přínosy
  • Kapitola 4. Informační koncepce ČR a její struktura
  • Kapitola 5. Národní architektura a její součásti
  • Kapitola 6. Národní architektonický plán, jak ho číst a pracovat s ním
  • Kapitola 7. Základní povinnosti a jak na ně
  • Kapitola 8. Kde hledat a co hledat 
 • Část III. Národní architektura v úřadu prakticky
  • Kapitola 9. Od zákona přes služby a údaje až ke klientovi
  • Kapitola 10. Píšeme vlastní informační koncepci
  • Kapitola 11. Děláme architekturu a pracujeme s ní
  • Kapitola 12. Pořizujeme, spravujeme a rozvíjíme systémy
  • Kapitola 13. My a vnitro
  • Kapitola 14. My a ostatní orgány veřejné moci

Přednášející

Michal Rada
Michal se dlouhodobě věnuje eGovernmentu a modernizaci veřejné správy na národní i evropské úrovni. Stál u zrodu klíčových projektů (např. základních registrů) a je jedním ze spoluautorů datových schránek. Podílel se také na vzniku právních předpisů v oblasti eGovernmentu a výkonu veřejné správy, dlouhodobě se rovněž zabývá oblastí architektury eGovernmentu.

Kromě jiného se Michal také věnuje projektu Digitálně přívětivá legislativa (nositel problematiky a spoluautor). Dále se zaměřuje na národní architekturu ČR a soulad s ní, koncepty architektury eGovernmentu, agendový výkon veřejné správy, oblast rozvoje ISVS, klíčové principy a projekty eGovernmentu, problematiku přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb a mnoho dalších oblastí.

Michal také přednáší na odborných konferencích a věnuje se edukaci, osvětě a odborné přípravě. Je téměř nevidomý.

Termín konání: 13. 4.2021, od 9:00 do 15:00 hodin
Místo konání: Online
Účastnický poplatek: 12 338 CZK + 21 % DPH, 14 928,98 CZK vč. DPH