Seminář

Digitálně přívětivá legislativa v praxi (akce již proběhla)

location Online 15. 6. 2021, 9:00

Vláda v roce 2017 stanovila tzv. Zásady pro tvorbu digitálně přívětivé legislativy, kterými se naplňuje princip DPL. Legislativa by měla být psána a upravována se základním cílem nebránit digitalizaci, ale naopak ji podporovat a vytvářet pro ni vhodné podmínky. DPL je jedním z hlavních pilířů veřejné správy v ČR, od roku 2020 je pak soulad s DPL a jeho zhodnocení povinností pro všechny předkladatele. Jak ale k těmto povinnostem DPL přistupovat v praxi? Pokud jste odborníkem na tvorbu a posuzování legislativy nebo manažerem agend zabývající se tvorbou právních předpisů, je tento kurz určen právě pro vás.

Pro koho je kurz určen

 • Manažery úřadů zodpovědné za tvorbu legislativy
 • Autory úpravy právních předpisů a legislativy
 • Osoby zodpovědné za implementaci zásad Digitálně přívětivé legislativy (DPL)
 • Autory a zpracovatele důvodové zprávy, RIA a dalších částí návrhů
 • Legislativní architekty
 • Posuzovatele návrhů legislativy
 • Právní firmy
 • Konzultační a auditorské firmy

Popis cíle kurzu a získaných znalostí a dovedností

O Digitálně přívětivé legislativě (DPL) se můžete mnohé dočíst v oficiálních vládních dokumentech, ale i v médiích. Teorie je ale pouze jednou stranou mince. Jak k těmto předpisům a zásadám přistupovat prakticky? Jak mají předkladatelé tvořit návrhy právních předpisů a novely tak, aby byly v souladu s DPL? Jak mají zpracovatelé přemýšlet v intencích legislativy pro 21. století? V tomto praktickém kurzu projdeme vše podstatné od záměru na úpravu přes tvorbu právního předpisu až po jeho zhodnocení. Jinými slovy se seznámíte se základy DPL od A do Z. Deset zásad a více než dvacet principů spolu s praktickými radami pomůže tvůrcům návrhů obstát před výzvami, které s sebou Digitálně přívětivá legislativa přináší.

 • Část I. Co je to Digitálně přívětivá legislativa?
 • Část II. Podrobný rozbor zásad DPL a jejich dopadů
 • Část III. Jak psát správné návrhy předpisů

Přednášející

Michal Rada
Michal se dlouhodobě věnuje eGovernmentu a modernizaci veřejné správy na národní i evropské úrovni. Stál u zrodu klíčových projektů (např. základních registrů) a je jedním ze spoluautorů datových schránek. Podílel se také na vzniku právních předpisů v oblasti eGovernmentu a výkonu veřejné správy, dlouhodobě se rovněž zabývá oblastí architektury eGovernmentu.

Kromě jiného se Michal také věnuje projektu Digitálně přívětivá legislativa (nositel problematiky a spoluautor). Dále se zaměřuje na národní architekturu ČR a soulad s ní, koncepty architektury eGovernmentu, agendový výkon veřejné správy, oblast rozvoje ISVS, klíčové principy a projekty eGovernmentu, problematiku přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb a mnoho dalších oblastí.

Michal také přednáší na odborných konferencích a věnuje se edukaci, osvětě a odborné přípravě. Je téměř nevidomý.

Termín konání: 15. 6. 2021, od 9:00 do 15:00
Místo konání: Online
Účastnický poplatek: 9 498 Kč + 21% DPH, 11 492,58 Kč vč. DPH