Seminář

Jak na moderní služby v moderním úřadu (akce již proběhla)

location Online 22. 6. 2021, 9:00

Na budování služeb je všeobecně kladen stále větší důraz. O službách často čteme i slýcháme. Jak ale správně nastavit procesy, aby úřad dokázal v tomto ohledu udržet krok s moderní dobou? V tomto kurzu se zaměříme na správné řízení úřadů právě z pohledu služeb, ukážeme si, co to vlastně služba je a jak by měla koncipována, a probereme procesní a architektonické souvislosti. Na konci kurzu budou všichni účastníci umět o celém konceptu správně přemýšlet a budou vědět, jak vytvořit a vést vlastní efektivní systém služeb na daném úřadě.

Pro koho je kurz určen

  • Manažery úřadu zodpovědné za služby
  • Osoby zodpovědné za strategie úřadu
  • Digitální zmocněnce
  • Systémové integrátory
  • Konzultační a auditorské firmy

Popis cíle kurzu a získaných znalostí a dovedností

  • Část I. Úřad a služby
  • Část II. Jak mají služby vypadat a jak je budovat
  • Část III. Nástroje eGovernmentu pro kvalitní služby
  • Část IV. Jak na dobré řízení

Přednášející

Michal Rada
Michal se dlouhodobě věnuje eGovernmentu a modernizaci veřejné správy na národní i evropské úrovni. Stál u zrodu klíčových projektů (např. základních registrů) a je jedním ze spoluautorů datových schránek. Podílel se také na vzniku právních předpisů v oblasti eGovernmentu a výkonu veřejné správy, dlouhodobě se rovněž zabývá oblastí architektury eGovernmentu.

Kromě jiného se Michal také věnuje projektu Digitálně přívětivá legislativa (nositel problematiky a spoluautor). Dále se zaměřuje na národní architekturu ČR a soulad s ní, koncepty architektury eGovernmentu, agendový výkon veřejné správy, oblast rozvoje ISVS, klíčové principy a projekty eGovernmentu, problematiku přístupnosti veřejné správy a veřejných služeb a mnoho dalších oblastí.

Michal také přednáší na odborných konferencích a věnuje se edukaci, osvětě a odborné přípravě. Je téměř nevidomý.

Termín konání: 22. 6. 2021, od 9:00 do 15:00
Místo konání: Online
Účastnický poplatek: 9 438 Kč + 21% DPH, 11 419,98 Kč vč. DPH