Seminář

Projektové řízení pro ICT ve veřejné správě (akce již proběhla)

location Online 11. 6. 2021, 9:00

Projektové řízení je dlouhodobý fenomén úspěšných společností a oblast ICT není výjimkou. Jak ale správně zorganizovat takový ICT projekt? Co obnášejí jednotlivé role v rámci jeho řízení? A kolik projektových manažerů může projekt mít? Na tyto a mnohé další otázky se zaměří náš tým certifikovaných specialistů s mnohaletou praxí v oblasti projektového řízení ve veřejném i soukromém sektoru.

Ve veřejné správě má projektového řízení svá právní, obchodní i technicko-realizační specifika a nástrahy, které je velmi důležité znát. Je nezbytné mít na zřeteli zásady správy věcí veřejných, příslušné zákony (např. zákon o zadávání veřejných zakázek apod.), záludnosti smluvních nastavení a jednotlivé etapy realizací a implementací. Dále je potřeba vědět, kdy je vhodný tzv. „waterfall“ a kdy tzv. „agilní přístup“, jak nepodcenit analytickou část, řádně vypořádat připomínkové řízení a správně pracovat se všemi dotčenými cílovými skupinami. A v neposlední řadě je rovněž důležité umět řídit rizika, a to proaktivně a vstříc úspěšnému cíli, znát varianty tzv. akceptací a vědět, co úspěšným pilotem a akceptací vlastně končí a co naopak začíná.

Pro koho je kurz určen

 • Manažeři organizací veřejné moci (vedoucí odborů, náměstci, ředitelé, tajemníci atd.)
 • Odborní pracovníci organizací veřejné moci

Popis cíle kurzu a získaných znalostí a dovedností

 • Část I. Základní orientace v metodikách projektového řízení, akcent na PRINCE2 a příbuzné metodiky
  • Účastníci pochopí širší rámec dostupných metodik projektového řízení a základní rozdíly mezi nimi.
 • Zaměření na PRINCE2: základní kameny této metodiky (procesy, témata, principy), jejich praktický smysl
  • Účastníci pochopí strukturu a logiku metodiky PRINCE2, navíc obohacenou o reálné příklady z praxe.
 • Hlavní projektové fáze a milníky
  • Účastnící poznají hlavní fáze projektu: přípravné fáze, realizační fáze, způsoby ukončování projektu.
  • Účastníci pochopí záměry a potřeby zúčastněných stran (uživatelé, dodavatelé, dozor apod.). Zjistí také, jak si ohlídat základní parametry úspěšně řízených projektů a na co si dát pozor, ať už z právního, manažerského, obchodního nebo technicko-realizačního hlediska.
 • Příklady z praxe a specifika (ne)úspěšně organizovaných projektů

Přednášející

Václav Pávek
Václav profesně působí v oboru ICT již více než 15 let. V různých rolích se zúčastnil desítek projektů, z nichž drtivá většina byla implementačního charakteru a pro odběratele ze středních a velkých organizací (s desítkami až stovkami zaměstnanců).

Řadu projektů vedl Václav coby projektový manažer a odnesl si i několik národních ocenění. V roce 2010 reprezentoval soukromý ICT sektor ČR na výroční mezinárodní konferenci v Madridu, kde spolu s gestorem Ministerstva vnitra ČR prezentoval zkušenosti z implementací datových schránek (DRMS, spisových služeb). Ocenění si odnesl ještě např. v letech 2014 nebo 2017.

Většina projektů, které Václav vedl, se týkala organizace veřejné správy (ministerstva, krajské úřady, inspekční krajské organizace atd.) podle metodiky PRINCE2, v rámci které je nositelem certifikátu na úrovni Practitioner.

Petr Luft
Petr působí více než 15 let v oboru řízení projektů, manažerského poradenství a manažerského a finančního reportingu. Zúčastnil se řízení projektů pro velké organizace ve veřejné správě, v telekomunikacích, ve výrobním a v energetickém sektoru. Získal také několik certifikátů v oblastech PRINCE2 a ITIL.

Petr realizoval řadu projektů v oblasti ICT (např. dodávky ERP, nástrojů pro finanční a manažerské řízení, implementace v oblasti business intelligence a reportingu) a podílel se i na projektech v oblasti procesní optimalizace a změn provozních modelů. Jeho práce byla prezentována a oceněna (např. Microsoft Awards) na řadě mezinárodních konferencí.

Termín konání: 11. 6. 2021, od 9:00 do 15:00
Místo konání: Online
Účastnický poplatek: 4 490 Kč + 21% DPH, 5 432,90 Kč vč. DPH