Seminář

SAFe® 5 Advanced Scrum Master (SASM) (akce již proběhla)

location Praha 23. 11. 2022, 9:00

Jak efektivně aplikovat principy SAFe® a zajišťovat spolupráci mezi agilními týmy.

Toto školení vás připraví na pozici Scrum Mastera, jehož role spočívá především v řízení a koučování agilních týmů a programů a v zajišťování úspěšné implementace SAFe®. Naučíte se, jak podporovat interakce mezi týmy a zlepšovat fungování agilního programu. 

sasm-logo

Školení rozšiřuje paradigma Scrumu o:

 • zavedení škálování a myšlenky DevOps do postupů a praktik agilních týmů;
 • použití Kanbanu k podpoře toku hodnoty;
 • podporu interakcí s architekty, produktovým managementem a dalšími důležitými stakeholdery v širším programovém a celofiremním kontextu.

Na kurzu si rozšíříte také své znalosti o nástrojích a metodách pro budování vysoce výkonných týmů a získáte tipy, jak se vypořádat s některými agilními anti-patterny.

Organizace školení:

Kurzem vás provede SAFe® Program Consultant (SPC) certifikovaný společností Scaled Agile, Inc.

Kurz je interaktivní, kombinuje oficiální SAFe® školicí materiály, praktická cvičení a sdílení reálných zkušeností školitele s implementací SAFe® principů ve velkých firmách působících na území České republiky.

Způsob zakončení:

Účast na kurzu opravňuje ke složení celosvětově uznávané certifikační zkoušky SAFe® Advanced Scrum Master (SASM), v ceně kurzu je jeden pokus.

Složení certifikační zkoušky by mělo proběhnout do 30 kalendářních dnů od absolvování kurzu, a to online formou.

Agenda:

Den 1 – 9:00–17:00

 • Role Scrum Mastera v kontextu SAFe®
  • Výzvy pro Scrum Mastera v celofiremním kontextu
  • Účel a základní konstrukce SAFe®
  • Scrum Master v kontextu SAFe®
 • Uplatňování principů SAFe®
  • SAFe® principy z pohledu Scrum Mastera
 • Agilní a scrum anti-patterny
  • Anti-patterny spojené s rolí Product Ownera
  • Anti-patterny související s User Stories a tasky
 • Facilitace realizace programu
  • Fungování Agile Release Train
  • Uspořádání týmů kolem toku hodnoty
  • Plánování programového inkrementu
  • Realizace programového inkrementu
  • Umožnění týmům releasovat hodnotu on demand
  • Připravte se na další PI Planning

Den 2 – 9:00–17:00

 • Zlepšení toku pomocí Kanbanu a XP
  • Sestavte si vlastní Kanban board
  • Měření a optimalizace toku
  • Built-in kvalita
  • Facilitace spolupráce s architekty, System Teamem a provozem
 • Budování vysoce výkonných týmů
  • Podpora spolupráce v týmu
  • Facilitace spolupráce mezi týmy
  • Budování důvěry klíčových stakeholderů
  • Jak rozvíjet dovednosti týmu
  • Vytvoření plánu na zlepšení
 • Zlepšování výkonnosti programu
  • Ceremonie Inspect and Adapt
  • Problem-solving workshop
 • Jak se připravit na certifikační zkoušku

Pro koho je kurz určen:

SAFe® školení je určeno pro:

 • stávající Scrum Mastery
 • vedoucí týmů, projektové manažery a další osoby přebírající roli facilitátora agilního týmu v kontextu SAFe®
 • manažery odpovědné za naplňování agilních principů a koučování týmů
 • agilní kouče
 • agilní programové manažery
 • potenciální SAFe® Release Train Engineers

Přednášející:

Milan Drbohlav, Senior Consultant, Agile Coach
Milan je ostřílený profesionál se zkušenostmi v oblasti implementace agilní organizace a agilní transformace z různých oblastí průmyslu včetně automotive a bankovnictví.

Má více než sedm let zkušeností s implementací agilních principů ve velkých globálních firmách, zabýval se transformací z projektového na produktový management i škálováním agilních principů jak na úrovni agilních programů, tak i portfolia.

Termín konání: 23. a  24. 11. 2022, oba dny od 9:00 do 17:00
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha
Účastnický poplatek: 27 000 CZK + 21 % DPH, 32 670 CZK vč. DPH