Seminář

SAFe® 5 Lean Portfolio Management (LPM) s certifikační zkouškou (akce již proběhla)

location Praha 30. 3. 2023, 9:00

SAFe® Lean Portfolio Management je dvoudenní interaktivní kurz, který volitelně zahrnuje jednodenní workshop "Začínáme s LPM".

V tomto kurzu získají účastníci praktické nástroje a techniky potřebné k implementaci tří dimenzí LPM: Strategické a investiční financování, Agilní operace portfolia a Lean Governance.

sa-logo

Naučíte se budovat moderní systém portfolio managementu v souladu s principy Lean-agile. Dobře porozumíte principům SAFe®, rolím, procesům a technikám na úrovni portfolia. To vám umožní zachytit současný a budoucí stav vašeho portfolia pomocí nástroje Portfolio Canvas a definovat vizi portfolia. Naučíte se, jak odvodit klíčové změnové iniciativy (portfolio Epicy) směřující k dosažení této vize. Prostřednictvím praktických cvičení se dále naučíte, jak zajistit tok portfolio Epiců pomocí Kanban systému portfolia a jak prioritizovat Epicy pro maximalizaci business hodnoty. Dozvíte se také, jak vytvářet budgety pro value streamy pomocí "participativního rozpočtování", jak implementovat mantinely pro lean budget a jak měřit výkonnost portfolia.

Organizace školení:

Kurzem vás provádí SAFe® Program Consultant (SPC) certifikovaný společností Scaled Agile, Inc.

Kurz je interaktivní, kombinuje oficiální SAFe® školící materiály, praktická cvičení a sdílení praktických zkušeností školitele s implementací SAFe® principů ve velkých firmách působících na území České republiky.

Způsob zakončení:

Účast na kurzu opravňuje ke složení celosvětově uznávané certifikační zkoušky SAFe® Lean Portfolio Manager (LPM), v ceně kurzu je jeden pokus. Složení certifikační zkoušky by mělo proběhnout do 30 kalendářních dnů od absolvování kurzu, a to online formou.

Agenda:

Den 1 – 9:00 – 17:00

 • Úvod do Lean Portfolio Managementu
  • Proč LPM?
  • Lean-agile mindset a SAFe® principy
  • Problém s projektovým financováním
  • Výhody organizování se kolem hodnoty
  • Struktura SAFe® portfolia
  • Přechod na LPM
 • Stanovení strategie a vize portfolia
  • Propojení portfolia s firemní strategií
  • Údržba vize portfolia
  • Vývoj portfolio roadmapy
 • Realizace vize portfolia prostřednictvím Epiců
  • Definování portfolio Epiců
  • Odhadování portfolio Epiců
  • SAFe® Lean Startup cyklus
 • Zavedení investičního financování
  • Mantinely lean budgetu
  • Přehled událostí LPM
  • Strategické review portfolia a portfolio sync
  • Participativní rozpočtování

Den 2 – 9:00 – 17:00

 • Řízení toku portfolia
  • Zajištění toku prostřednictvím portfolio Kanban systém
  • Řazení Epiců k implementaci pomocí WSJF
 • Aplikace agilních operací portfolia
  • Koordinace value streamu
  • Podpora realizace programu a provozní excelence
 • Uplatňování lean governance
  • Měření výkonosti LPM
  • Koordinace compliance
  • TBM se SAFe®
  • Kapitalizace softwaru vyvíjeného agilně
  • Workshop Začínáme s LPM
  • Další zdroje informací o LPM
 • Jak se připravit na certifikační zkoušku

Pro koho je kurz určen:

 • Vedoucí pracovníci a lídři (CIOS, generální ředitelé, finanční ředitelé, CTOs a VPs)
 • Portfolio manažeři
 • Enterprise architekti
 • Produktoví a solution manažeři
 • Business Owners
 • Pracovníci programové kanceláře
 • SPC & agilní koučové
 • HR
 • RTE
 • Epic Owners

Vstupní předpoklady:

K účasti na kurzu jsou zváni všichni bez ohledu na zkušenosti. Pro ty, kteří chtějí absolvovat certifikační zkoušku SAFe® 5 LPM, doporučujeme tyto vstupní předpoklady:

 • Znalost agilních konceptů a principů
 • Znalost principů value streamů
 • Znalost modelů financování portfolio managementu
 • Předchozí účast na kurzu Leading SAFe® nebo SAFe® POPM
 • Zkušenosti s prací v prostředí SAFe®

Přednášející:

Milan Drbohlav, Senior Consultant, Agile Coach
Milan je ostřílený profesionál se zkušenostmi v oblasti implementace agilní organizace a agilní transformace z různých oblastí průmyslu včetně automotive a bankovnictví.

Má více jak sedm let zkušeností s implementací agilních principů ve velkých globálních firmách, zabýval se transformací z projektového na produktový management i škálováním agilních principů jak na úrovni agilních programů, tak i portfolia.

Jiří Drbohlav, Senior Consultant, Agile Coach
Jiří je seniorní konzultant s bohatými zkušenostmi především z oblasti bankovnictví a zpracovatelského průmyslu.

Jako projektový manažer se podílel na řadě projektů jak strategických (fúze, akvizice, tvorba nových obchodních strategií), tak i businessových a technických (implementace ERP, technická i obchodní implementace nových pravidel GDPR, bankovní identita).V posledních pěti letech se soustředí na implementaci agilních principů ve velkých společnostech, kde působil v různých agilních rolích, zaměřuje se i na vzdělávání a sdílení know how v této oblasti.

Termín konání: 30. 3. a  31. 3. 2023, oba dny od 9:00 do 17:00
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha
Účastnický poplatek: 28 500 CZK + 21 % DPH, 34 485 CZK vč. DPH