Seminář

SAFe® 5 Scrum Master (SSM) (akce již proběhla)

location Praha 19. 10. 2022, 9:00

Naučte se plnit roli Scrum Mastera v kontextu celé firmy.

V tomto školení vám představíme roli Scrum Mastera v SAFe® organizaci. Na rozdíl od tradičního školení pro Scrum Mastery, které se zaměřuje na základy Scrumu na úrovni týmu, je tento kurz o roli Scrum Mastera v kontextu celé organizace. Naučíte se, jak naplánovat a realizovat programový inkrement (PI), který je v SAFe® primárním nástrojem sloužícím k zajištění harmonizace na všech úrovních SAFe® organizace. 

ssm-logo

Organizace školení:

Kurzem vás provede SAFe® Program Consultant (SPC) certifikovaný společností Scaled Agile, Inc.

Kurz je interaktivní, kombinuje oficiální SAFe® školicí materiály, praktická cvičení a sdílení reálných zkušeností školitele s implementací SAFe® principů ve velkých firmách působících na území České republiky.

Způsob zakončení:

Účast na kurzu opravňuje ke složení celosvětově uznávané certifikační zkoušky SAFe® Scrum Master (SSM), v ceně kurzu je jeden pokus.

Složení certifikační zkoušky by mělo proběhnout do 30 kalendářních dnů od absolvování kurzu, a to online formou.

Agenda:

Den 1 – 9:00–17:00

 • Scrum v kontextu SAFe®
  • Základní koncepty agilního vývoje
  • Základy Scrumu
  • Agilní tým v SAFe® firmě
 • Charakteristika role Scrum Mastera
  • Odpovědnosti Scrum Mastera
  • Charakteristika efektivního Scrum Mastera
  • Vysoce výkonné týmy
  • Týmové ceremonie
  • Koučování agilního týmu pomocí „powerful questions“
  • Spolupráce s ostatními týmy
  • Řešení konfliktů v týmu
 • PI Planning
  • Základy ceremonie PI Planning

Den 2 – 9:00–17:00

 • Zkušenosti s plánováním PI
  • Draft verze PI plánů
  • Finální plány a business hodnota
  • Review finálních plánů a PI objectives
  • Facilitace PI Planningu
 • Facilitace v průběhu iterace
  • Plánování iterace
  • Sledování průběhu iterace
  • Refinement backlogu
  • Facilitace review iterace
  • Facilitace trvalého zlepšování
  • Podpora DevOps a release on demand
 • Ukončení PI
  • Koučování IP iterace
  • Příprava týmu na ceremonii Inspect and Adapt
 • Jak se připravit na certifikační zkoušku

Pro koho je kurz určen:

SAFe® školení je určeno zejména pro:

 • nové Scrum Mastery, kteří potřebují tuto roli vykonávat
 • stávající Scrum Mastery, kteří by chtěli pochopit svou roli v kontextu SAFe® a celé firmy
 • team leadery, kteří chtějí porozumět roli Scrum Mastera
 • SAFe® Release Train Engineers, kteří chtějí koučovat Scrum Mastery

Přednášející:

Milan Drbohlav, Senior Consultant, Agile Coach
Milan je ostřílený profesionál se zkušenostmi v oblasti implementace agilní organizace a agilní transformace z různých oblastí průmyslu včetně automotive a bankovnictví.

Má více než sedm let zkušeností s implementací agilních principů ve velkých globálních firmách, zabýval se transformací z projektového na produktový management i škálováním agilních principů jak na úrovni agilních programů, tak i portfolia.

Termín konání: 19. a  20. 10. 2022, oba dny od 9:00 do 17:00
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha
Účastnický poplatek: 27 000 CZK + 21 % DPH, 32 670 CZK vč. DPH