Seminář

Úvod do kybernetické bezpečnosti podle platné legislativy a ISO norem (akce již proběhla)

location Praha 8. 4. 2022, 9:00

Kurz vás uvede do problematiky kybernetické bezpečnosti a seznámí vás s pravidly plnění požadavků podle zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti, ve znění platném podle pozdějších předpisů (vč. vyhlášek č. 316/2014 Sb., resp. 82/2018 Sb. ad.). Věnovat se budeme i plnění požadavků podle normy skupiny ISO 27000, která je zaměřena na řízení bezpečnosti informací v organizacích.
V průběhu kurzu vás seznámíme s obecnými principy a zásadami, přiblížíme vám dotčené legislativní normy a mezinárodní normy a představíme vám tři stěžejní role v oblasti kybernetické bezpečnosti a jejich funkce.

Manažer kybernetické bezpečnosti dle zák. č. 181/2014 Sb.

Manažer kybernetické bezpečnosti je osoba odpovědná za plánování, organizování a řízení realizace opatření, projektů a programů k řízení bezpečnosti informací tak, aby bylo dosaženo stanovených cílů v oblasti kybernetické bezpečnosti, a to ve stanoveném termínu a v rámci stanoveného rozpočtu. Manažer kybernetické bezpečnosti musí být pro tuto činnost vyškolen a musí prokázat odbornou způsobilost.

Architekt kybernetické bezpečnosti dle zák. č. 181/2014 Sb.

Osoba zajišťující návrh implementace bezpečnostních opatření (pro zajištění bezpečné architektury informačního a komunikačního systému), která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost.

Auditor kybernetické bezpečnosti dle zák. č. 181/2014 Sb.

Bezpečnostní role odpovědná za provádění auditu kybernetické bezpečnosti, přičemž výkonem této role může být pověřena osoba, která je pro tuto činnost vyškolena a prokáže odbornou způsobilost praxí s prováděním auditů kybernetické bezpečnosti nebo auditů systému řízení bezpečnosti informací.

Certifikát dokládající odbornou způsobilost bezpečnostních rolí splňuje požadavky ISO 17024, které definuje vyhláška č.82/2018 Sb.

Lektor

Vladimír Karas se začal kybernetické bezpečnosti věnovat v polovině devadesátých let. V současné době je certifikovaným lead auditorem ISMS, lektorem a auditorem dle zákona o kybernetické bezpečnosti, lektorem ITSM dle ISO 2000-1 a ITIL4, lektorem a auditorem dle ISO 22301 a certifikovaným GDPR DPO lektorem.

Termín konání: 8. 4. 2022, 9:00 – 13:00
Místo konání: Deloitte, Churchill I, Italská 2581/67, Praha 2
Účastnický poplatek: 3 500 CZK + 21 % DPH, 4 235 CZK vč. DPH