Seminář

Daňová a právní rizika využívání externích pracovních sil (agenturní zaměstnanci, nákup služeb) | Brno (akce již proběhla)

location Brno 22. 5. 2024, 10:00

Seminář v Brně

Novelou zákona o zaměstnanosti dochází k výraznému zpřísnění sankcí za zastřené zprostředkování zaměstnání a nelegální práci. Nejen společnosti poskytující služby prostřednictvím svých zaměstnanců, ale i uživatelé jejich služeb tak mohou v případě klasifikace činnosti jako zastřeného zprostředkování zaměstnání čelit mnohamilionovým pokutám a v krajním případě i zákazu činnosti.

Současně je oblast agenturního zaměstnávání i nákupu služeb pod neustálým drobnohledem Finanční správy, nesprávný přístup k těmto oblastem může vést i k významným doměrkům na dani z příjmů právnických osob či odepření nároku na odpočet DPH.

V rámci tohoto semináře se proto zaměříme na problematiku zajišťování personálních kapacit prostřednictvím dodání služeb od externích dodavatelů a na související rizika, a to jak v oblasti pracovněprávní, tak oblasti daňové.


Program:

  • problematika výkonu a umožnění zastřeného zprostředkování zaměstnávání a související pracovněprávní rizika a postihy;
  • rizika v oblasti daně z příjmů a DPH;
  • jak se na kontroly finančních úřadů a inspektorátu práce připravit.

Pro koho je akce určena?

Seminář je určen především pro členy statutárních orgánů a zaměstnance v řídících pozicích odpovědných za personální agendu a finanční / daňovou agendu, ale také všem, kteří se chtějí o uvedené problematice dozvědět více.


Přednášející:

Martin Černý je advokát v oddělení veřejné podpory a daňových litigací v Deloitte Legal v Praze. Martin se specializuje na poradenství v oblasti veřejné podpory a dotací, na evropské právo a na zastupování klientů v daňových a dotačních soudních sporech a poradenství v daňových a jiných kontrolách. Kromě toho poskytuje klientům poradenství v souvislosti s veřejnou podporou na služby obecného hospodářského zájmu, podporou výzkumu, vývoje a inovací a dalšími druhy podpor. Martin má také zkušenosti v jiných oblastech soutěžního práva, a to například v oblasti přístupu k nezbytné infrastruktuře nebo oblasti compliance programů.

Jana Černá je advokátkou v oddělení pracovního práva, bankovnictví a finančních služeb v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. V rámci své činnosti v oblasti pracovního práva zajišťuje Jana každodenní podporu klientů a specializuje se na struktury benefitů, programy zaměstnaneckého podílového vlastnictví (ESOP) a digitalizaci v oblasti lidských zdrojů.

Dominika Molnárová je senior konzultantkou a daňovou poradkyní v oddělení nepřímých daní společnosti Deloitte Česká republika. Od roku 2022 je daňovou poradkyní a aktivní členkou Komory daňových poradců České republiky. Do společnosti Deloitte nastoupila v roce 2019. V rámci své odborné praxe spolupracuje s předními společnostmi na světovém trhu, zejména ve výrobním a spotřebitelském sektoru. Dominika sídlí v brněnské kanceláři společnosti Deloitte.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.