Workshop

ZRUŠENO: Data Driven HR (akce již proběhla)

location Praha 20. 2. 2024, 9:00

Zúčastněte se našeho komplexního workshopu a objevte sílu řízení lidských zdrojů pomocí dat. Získejte neocenitelné poznatky a zkušenosti z reálných projektů v oblasti analýzy lidských zdrojů. Naučte se využívat data k optimalizaci procesů, lepšímu porozumění zaměstnancům a předpovídání klíčových ukazatelů výkonnosti. Rozšiřte možnosti svého HR oddělení pomocí nejmodernějších technik a dělejte rozhodnutí na základě dat. Připojte se k nám, abyste revolučním způsobem změnili své postupy v oblasti lidských zdrojů a udrželi si v dnešním dynamickém podnikatelském prostředí náskok.

Obsah a jazyk semináře budou přizpůsobeny potřebám účastníků. Materiály jsou k dispozici pouze v angličtině.

Na jaké oblasti se zaměříme?

 • Analýza lidských zdrojů, její metody a metriky
 • Analýza lidských zdrojů v praxi
 • Kde a jak začít

Co tím získáte?

 • Znalost základních zdrojů dat, typů dat a analytických postupů používaných v projektech analýzy lidských zdrojů.
 • Přehled datových a informačních technologií, které jsou užitečné pro realizaci projektů v oblasti lidských zdrojů.
 • Přehled nejčastěji používaných HR metrik mapujících efektivitu základních HR procesů ve firmách.
 • Pokyny ke strategickému přístupu k výběru metrik lidských zdrojů.
 • Podrobný návod, jak sestavit „business case“ pro projekt analýzy lidských zdrojů.
 • Přehled rolí a kompetencí, které jsou klíčové pro úspěšnou implementaci projektů analýzy lidských zdrojů.
 • Metodika projektů analýzy lidských zdrojů od A do Z.
 • Případové studie pro inspiraci při realizaci vlastních projektů analýzy lidských zdrojů.
 • Informace o úrovni připravenosti vaší firmy na implementaci analýzy lidských zdrojů.

Přednášející:

Václav Plevka, Analytics & Cognitive, Deloitte
Václav Plevka je datový vědec se zkušenostmi s vývojem a poskytováním analytických řešení, včetně matematického modelování, optimalizace, prediktivní analýzy nebo pokročilých vizualizací. V rámci týmu Analytics & Cognitive je zodpovědný za vývoj analytických nástrojů v oblasti lidských zdrojů. 

Pavel Šimák, externí Senior Project Associate v oddělení poradenských služeb v oblasti lidského kapitálu společnosti Deloitte
Pavel pracuje v Deloitte Česká republika jako Senior Project Associate v oddělení poradenství v oblasti lidského kapitálu. Má více než 18 let zkušeností v mnoha oblastech, které spadají do agendy poradenství v oblasti lidského kapitálu. Je spoluautorem strategické koncepce lidských zdrojů zaměřené na roli HR ve firmě.

Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.