Live stream

Diverzita a inkluze: Novinky v legislativě, hlavní trendy a praxe (akce již proběhla)

location Online 14. 3. 2024, 14:00

Téma diverzity a inkluze nabývá na významu a každá společnost, která chce být na trhu práce konkurenceschopná, by tato témata měla zohlednit ve své strategii. Jak diverzitu, rovnost a inkluzi správně uchopit? Jaké legislativní požadavky přicházejí? Jak dostat více žen do managementu nebo jak se připravit na reporting transparentního odměňování?

Zúčastněte se našeho live streamu s odborníky, kteří se tématu diverzity a inkluze dlouhodobě věnují, a buďte o krok napřed!


Harmonogram:

  • Jaké legislativní požadavky se chystají a jak se na ně připravit
  • Jak udržitelně navyšovat počet žen na vedoucích pozicích
  • Jak se připravit na S složku v rámci ESG reportingu či reporting transparentního odměňování
  • Jak efektivně pracovat s daty a měřit a vyhodnocovat iniciativy v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI)
  • Jak vytvořit holistickou DEI strategii a nastavit cíle

Hosté:

Zuzana Kostiviarová, vedoucí týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu pro Českou a Slovenskou republiku, Deloitte

Jaroslava Kračúnová, partnerka a vedoucí týmu Business Integrity, Deloitte Legal


Odkaz pro sledování vám bude zaslán hodinu před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.