Webcast

Dotační podpora a současné trendy v oblasti digitalizace a automatizace (akce již proběhla)

location Online 24. 5. 2022, 10:00

Trendy v podnikání se neustále mění a tlak na cenu, rychlost a kvalitu dodávek se zvyšuje. A digitální technologie a automatizace procesů pomáhají firmám k naplnění těchto očekávání. Pokud i Vy chcete dostát aktuálním nárokům trhu, jistě uvažujete nad automatizací či digitalizací, případně nad efektivnějším propojení a řízení firemních procesů. Může jít například o automatizované zpracování objednávek, napojení senzorů či monitorujících softwarů do výroby, zaúčtování faktur, posílení kybernetické bezpečnosti Vašeho podniku nebo i o částečně či plně automatizované logistické technologie a skladovací systémy. Automatizací rutinních činností uvolníte čas Vašim zaměstnancům, aby se mohli věnovat analytickým úkonům s vyšší přidanou hodnotou.

Připojte se k našemu online setkání a zjistěte, jak můžete z veřejných zdrojů podpořit digitalizaci a automatizaci ve své společnosti a jaké trendy v současné době touto oblastí hýbou.

Na výše uvedené a další podobné investice nyní bude možnost získat finanční podporu v podobě dotace. Maximální výše finanční podpory může dosáhnout až 60 % z celkové hodnoty projektu a maximálně pak budete moci získat až 30 mil. Kč. V rámci našeho webcastu se dozvíte více o tomto novém programu, za jakých podmínek se můžete ucházet o dotaci, jaké jsou předběžné termíny pro podání žádostí, které aktivity bude možné v připravované výzvě podpořit a zda jste způsobilým žadatelem.

Program

V rámci webcastu se zaměříme především na následující témata:

  • Aktuální trendy v oblasti automatizace procesů
  • Základní informace o připravované výzvě zaměřené na digitalizaci podniků
  • Na jaké projekty budete moci dotaci získat a jaké podmínky budete muset splnit
  • Aktuality v dalších připravovaných dotačních titulech

Přednášející

Vladimir Perić, manažer v týmu inteligentní automatizace
Lucie Tížková, senior konzultantka v oblasti dotací


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.