Webcast

Dotační podpora pro udržitelné hospodaření s vodou v podnicích (akce již proběhla)

location Online 2. 11. 2023, 14:00

Zajímáte se o udržitelnost v rámci hospodaření vašeho podniku? Plánujete investovat do technologií, které umožní efektivnější využití vody a také sníží provozní náklady ve vašem podniku? Právě pro vás jsme připravili webcast, kde se budeme podrobně věnovat dotační příležitosti v podobě výzvy „Udržitelné hospodaření s vodou“, díky níž můžete získat dotaci až ve výši 60 %. Na webcastu se dozvíte, za jakých podmínek se můžete ucházet o dotaci, jaké jsou termíny pro podání žádostí, které aktivity bude možné v této výzvě podpořit a best practice vyplývající z již realizovaných projektů. Připojte se k našemu online setkání i vy a zjistěte, jak můžete podpořit svou společnost z veřejných zdrojů v oblasti udržitelnosti s přispěním k ochraně životního prostředí.


Obsah:

  • Základní informace o výzvě zaměřené na udržitelné hospodaření s vodou
  • Na jaké projekty budete moci dotaci získat a jaké podmínky budete muset splnit
  • Best practice z již realizovaných projektů
  • Aktuality v dalších připravovaných dotačních titulech

Přednášející:

Kateřina Fraňková – senior konzultant v oblasti dotací. Katka má přes 6 let zkušeností v oblasti managementu projektů na straně poskytovatele dotace a 2 roky praxe v oblasti poradenství a dotační podpory pro podnikatele.

Michaela Hofmanová – konzultant v oblasti dotací. Michaela má více než 1 rok zkušenost v oblasti dotační podpory pro podnikatele a oblasti využití daňových odpočtů na výzkum a vývoj.


 Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.