Seminář

Ekonomický výhled pro výrobní společnosti (akce již proběhla)

location Praha 28. 4. 2022, 9:30

Jaká je budoucnost české ekonomiky poznamenané rostoucí inflací či složitou geopolitickou situací? To je otázka, kterou si momentálně pokládají pravděpodobně všichni finanční ředitelé. Prohlubující se narušení dodavatelsko-odběratelských řetězců či strmý nárůst cen energií a pohonných hmot jsou jen některými z výzev, kterým musí firmy v rámci plánování či tvorby svých strategií čelit.

Co stojí za zvýšenou inflací a kdy se vrátí do starých kolejí? Jaký to má dopad na úrokové sazby a kurz koruny? Jak se vyrovnat s posílením koruny a s tím spojeným klesáním ziskové marže? Těmto a dalším souvisejícím otázkám se bude věnovat hlavní ekonom společnosti Deloitte David Marek společně s odborníky z daňového a právního oddělení v rámci našeho chystaného semináře!

Na námi připravovaném semináři se můžete těšit na dva odborné panely, ve kterých se zaměříme zejména na následující oblasti:

Dodavatelsko-odběratelské řetězce

 • Jaké má společnost při narušení řetězce možnosti, jaká daňová a právní rizika jí hrozí a jak ji do budoucna proti výpadkům materiálu co nejlépe zabezpečit?
 • Jaké daňové dopady mohou nastat při změně dodavatele nebo způsobu dodání?
 • Hrozí společnosti za neplnění smluvních závazků sankce nebo se jedná o zásah vyšší moci?
 • Jak zohlednit události posledních měsíců při uzavírání nových smluv?
 • Migrační vlna a její dopady na trh práce

Růst inflace a nárůst cen energií

 • Jak se vypořádat s prudkým nárůstem cen energií a jak lze do budoucna za energie uspořit?
 • Jaká je situace na trhu se zemním plynem? A měla by se společnost připravit na jeho výpadek?
 • ESG a budoucnost Green Dealu
 • Co stojí za zvýšenou inflací a kdy lze očekávat zpomalení tempa jejího růstu?
 • Jak pracovat s kurzem a jak se vyrovnat s posílením koruny?
 • Dosáhly úrokové sazby svého vrcholu, nebo se máme připravit na jejich další růst?

Seminář bude probíhat v tzv. hybridním režimu. Můžete si tedy zvolit, zda se chcete události zúčastnit osobně v prostorách pražského sídla společnosti Deloitte, nebo se chcete připojit vzdáleně.

Pokud zvolíte prezenční formu účasti, můžete se vedle semináře těšit také na neformální diskusi s našimi odborníky a dalšími hosty v rámci společné snídaně a oběda.