Seminář

Energetická legislativa: Alternativní zdroje, úspory a podpora podnikatelům (akce již proběhla)

location Praha 2. 5. 2023, 9:30

Kulatý stůl 

Tento kulatý stůl pořádáme v rámci projektu Zákon roku. V anketě o nejvýznamnější legislativní počin, který má pozitivní dopad na podnikání v Česku, můžete hlasovat do 30. dubna 2023, vyhlášení vítězů proběhne následně ve čtvrtek 25. května 2023. 

Energetická legislativa v roce 2022 byla významnou měrou formována konfliktem na Ukrajině. Prvotní opatření vedla k zajištění dostatku potřebných energetických zdrojů, následovala opatření mírnící dopady prudkého nárůstu cen energií pro podnikatele i domácnosti. Jednalo se zejména o přímé kompenzace vysokých cen pro podnikatele za rok 2022, případně zastropování cen energií na rok 2023. 

Všechna zmíněná opatření, která jsou aktuální i v roce 2023, jsou nicméně financována z napjatých veřejných rozpočtů, a proto lze očekávat rozsáhlé kontroly čerpání podpor. Důležitou roli hraje také právní úprava daňových odvodů z nadměrných zisků producentů energií a již přijatá windfall tax. 

Působí vaše firma v oblasti výroby energií, obchodu s nimi či jiných souvisejících oborech? Anebo jste odběratelem energií a uplatňujete některý z programů veřejné podpory? Potom neváhejte a připojte se k našemu kulatému stolu, kde s našimi odborníky probereme vybraná důležitá témata z energetické legislativy. Vedle zmíněných odvodů z nadměrných příjmů a windfall tax se zaměříme také na přechod na obnovitelné zdroje energií pomocí urychlení povolovacích procesů či otevírání nových dotačních výzev, které dále podpoří budování např. fotovoltaických elektráren.  

Přednášející 

Martin Černý, Managing Associate, Deloitte Legal 
Martin je advokát v oddělení daňových litigací v Deloitte Legal. Specializuje se na zastupování klientů v daňových soudních sporech, poradenství v daňových kontrolách a právní úpravu veřejné podpory a evropské právo obecně. Kromě daňových sporů Martin poskytuje klientům také poradenství v souvislosti s veřejnou podporou na služby obecného hospodářského zájmu, podporou výzkumu, vývoje a inovací a dalšími druhy podpor. 

Marek Polach, manažer v oddělení Tax & Legal, Deloitte 
Marek je manažerem v daňovém oddělení společnosti Deloitte, kde má spolu s týmem kolegů na starosti poskytování poradenských služeb v oblasti veřejné podpory, a to jak podnikům, tak orgánům veřejné správy. Tyto poradenské služby zahrnují mimo jiné posouzení možnosti individuální notifikace projektu, pomoc s notifikačním procesem a zastupování při jednání s českými nebo evropskými úřady. 

Zdeněk Obruča, ředitel v oddělení Consultingu, Deloitte 
Zdeněk je ředitelem v oddělení poradenských služeb a leaderem pro oblast energetiky Deloitte. Již více než 10 let se věnuje transformačním projektům napříč celým energetickým hodnotovým řetězcem. V současnosti se věnuje zejména velkým konzultačním projektům v elektroenergetice, především v oblasti optimalizace výroby a spotřeby, transformace, obnovitelných zdrojů a distribuce. 


Série kulatých stolů v rámci projektu Zákon roku

Termíny:


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.