Webcast

ESG a dopady Green Dealu na podnikání (akce již proběhla)

location Online 4. 5. 2022, 14:00

Udržitelnost a společenská odpovědnost v podnikání nabývají stále více na významu. Důvodem jsou nové regulatorní požadavky vycházející zejména ze Zelené dohody pro Evropu a také rostoucí zájem o udržitelnost ze strany investorů a zákazníků.

S tématem udržitelnosti a ESG je spojena celá řada výzev a příležitostí. V rámci webcastu představíme základní regulatorní rámec EU, jehož cílem je přechod k udržitelné ekonomice a uhlíkové neutralitě. Zaměříme se na taxonomii EU, která je jádrem evropské politiky v oblasti udržitelného financování, a také na oblast veřejné podpory, která je přímo zaměřená na aktivity spojené s dekarbonizací, obnovitelnými zdroji či snižováním spotřeby energií.

Program:

V rámci webcastu se zaměříme především na následující témata:

  • Dopady Green Dealu
  • Co je to ESG a udržitelný rozvoj?
  • Taxonomie EU
  • Reporting podle taxonomie a CSRD
  • Role bank, investičních společností a investičních fondů ve financování udržitelného rozvoje
  • Aktuální dotační příležitosti na financování „zelených“ projektů

Přednášející:

Antonín Weber, ředitel, Veřejná podpora
Valerie Novotná, senior manažer, Audit
Miroslav Lopour, senior manažer, Energy consulting
Andrea Lančová, právnička, Legal


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.