Seminář

HR klub: Práce ze zahraničí - kulatý stůl k praktickým dopadům služebních cest a práce na dálku (akce již proběhla)

location Praha 14. 12. 2023, 14:00

Přeshraniční výkon práce a mobilní síla v rámci EU je v současné době pro mnoho zaměstnavatelů jedním ze základních pilířů fungování jejich firmy. V souvislosti s novou rámcovou dohodou týkající se sociálního zabezpečení dochází k úpravě rozsahu a podmínek  tzv. "teleworku" bez dopadu na příslušnost zaměstnance k systému sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Tato úprava přináší do této oblasti větší flexibilitu.

Jaká jsou nicméně v souvislosti s rozvolněním těchto pravidel spojená rizika (i z pohledu daní, pracovního práva a imigrací), na která je nutné se připravit a zohlednit ve firemních vnitřních předpisech? A jak je to s tzv. "workation" konceptem? A co služební cesty?


V rámci naší diskuse porovnáme situaci z pohledu České republiky a ostatních států EU, a to se zvláštním důrazem na Německo, uvedeme si praktický příklad a prodiskutujeme přístupy jednotlivých společností k této problematice.


Harmonogram:

13:30 – 14:00   Registrace
14:00 – 14:45   Úvod do problematiky práce na dálku, česká specifika, pohled do zahraničí
14:45 – 16:00   Diskuse formou kulatého stolu


Pro koho je akce určena?

Klubová setkání jsou vhodná pro pracovníky z oblasti globální mobility zaměstnanců, HR a payroll specialisty a všechny, kteří se o této problematice chtějí dozvědět více.


Přednášející:

Lucie Filingerová - je senior manažerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. Má za sebou více než 16 let zkušeností v oblasti globální mobility zaměstnanců, zdanění fyzických osob (v českém i mezinárodním kontextu), sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění. Má zkušenosti s koordinací projektů týkajících se oblasti globální mobility zaměstnanců, nastavováním vysílacích struktur a imigrační problematikou.

Jan Grunert - je senior manažerem v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte Německo. Jan se specializuje na globální mobilitu a přeshraniční činnost zaměstnanců, zejména se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění a EU směrnici o vysílání pracovníků. Je členem Deloitte German Desk a Remote Work Initiative.

Jana Havlíčková - je advokátkou v oddělení pracovního práva, bankovnictví a finančních služeb v advokátní kanceláři Deloitte Legal v Praze. V rámci své činnosti v oblasti pracovního práva Jana kromě jiného zajišťuje každodenní podporu klientů a specializuje se na struktury benefitů, pracovně-právní problematiku spojenou s vysíláním zaměstnanců, programy zaměstnaneckého podílového vlastnictví (ESOP) a digitalizaci v oblasti lidských zdrojů.

Veronika Růžičková - je manažerkou v daňovém a právním oddělení společnosti Deloitte v České republice. Zaměřuje se na komplexní problematiku daně z příjmů fyzických osob u vyslaných i lokálních zaměstnanců, oblast sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění, a to jak z hlediska českého, tak i EU a mezinárodního práva a oblast odměňování zaměstnanců a benefitů.


Dopravní dostupnost:

Dostanete se k nám tramvajemi č. 5, 9, 15, 26 do zastávky Viktoria Žižkov nebo metrem C či vlakem do stanice Hlavní nádraží – odtud projdete severní částí podchodem na Žižkov. Můžete také využít autobus č. 135 a vystoupit přímo před naší budovou na zastávce Náměstí Winstona Churchilla.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.