Live stream

IFRS 16 v praxi: jak na vykazování leasingů? | Online (akce již proběhla)

location Online 16. 4. 2024, 9:00

Nebývalý zájem o téma účtování leasingu neboli pronájmu podle účetního standardu IFRS 16 vyvolal nový zákon o účetnictví, který by měl začít platit od příštího roku. Podle nových pravidel se vykazování nájemních smluv podle IFRS nevyhne prakticky žádná společnost, protože alespoň jednu nájemní smlouvu má naprostá většina firem. Jste na novou situaci připraveni? Pokud si chcete být jistí, jak správně účtovat podle IFRS 16, nenechte si ujít náš seminář, kde se budeme této problematice podrobně věnovat.

Na úvod si vysvětlíme obecné principy pro vykazování a oceňování leasingů na straně nájemce i pronajímatele. Dále se zaměříme na problematické oblasti, které vyžadují zapojení větší míry úsudku, např. stanovení doby leasingu, modifikace leasingových smluv, účtování o leasingových pobídkách, slevách a podnájmech.

Podělíme se s vámi také o zkušenosti získané při auditech účetních závěrek našich klientů aplikujících standard IFRS 16, podíváme se na časté chyby a ukážeme si, jak se jich vyvarovat. Aplikaci požadavků standardu budeme ilustrovat na řadě praktických případů. V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.


Seminář bude probíhat v tzv. hybridním režimu. Můžete si tedy zvolit, zda se chcete události zúčastnit osobně v prostorách pražského sídla společnosti Deloitte, nebo zda se chcete připojit vzdáleně.

Pokud zvolíte prezenční formu účasti, můžete se vedle semináře těšit také na neformální diskusi s našimi odborníky během snídaně, kávy a oběda.


Pro koho je seminář určen?

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům, ale také všem, kteří se chtějí o leasingu dozvědět víc.


Přednášející:

Soňa Plachá, senior manažerka v týmu oddělení metodologie IFRS společnosti Deloitte CE, se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Klientům poskytuje poradenské služby v oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pracuje na projektech implementace IFRS a dalších souvisejících zakázkách (např. akvizice nebo projekty zaměřené na zefektivnění účetních procesů). Je členkou Association of Chartered Certified Accountants a držitelkou diplomu IFRS Specialista.

Tomáš Kachlík, senior manažer v oddělení auditu, se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Věnuje se zejména standardu IFRS 16 – Leasingy včetně vývoje IT nástrojů na výpočty leasingových smluv. Má předchozí zkušenost s implementací IFRS 9 ve francouzské mezinárodní bankovní skupině a dále zkušenost s vedením účetní a daňové agendy malé české obchodní společnosti. Je členem Association of Chartered Certified Accountants a držitelem diplomu IFRS Specialista.


Odkaz pro sledování vám bude zaslán před konáním live streamu.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.