Seminář

Připravte se na posun českých standardů směrem k IFRS (akce již proběhla)

location Praha 10. 10. 2023, 9:00

Zveme vás na dvoudenní seminář zaměřený na hlavní rozdíly mezi Mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS) a českou účetní legislativou pro podnikatelské subjekty. Zaměříme se také na změny, které s velkou pravděpodobností přinese nový zákon o účetnictví a které české účetní standardy více přiblíží IFRS.

Během semináře se zaměříme na standardy, u kterých jsou rozdíly v postupech oproti české účetní legislativě nejmarkantnější (např. majetek, výnosy, funkční měna, leasing, finanční nástroje či podnikové kombinace), a krátce nastíníme také principy standardů, jež nemají v rámci české účetní legislativy ekvivalent (např. platby akciemi).

Aplikaci požadavků standardů budeme ilustrovat na řadě praktických případů.

V průběhu semináře bude samozřejmě i prostor pro zodpovězení vašich dotazů.

Pro koho je seminář určen?

Seminář je vhodný pro ty, kteří připravují kompletní účetní závěrku dle IFRS nebo reportingové balíčky pro svou mateřskou společnost. Může být zajímavý také pro společnosti, jež v současnosti vykazují podle české účetní legislativy, protože se v blízké době očekávají změny, které ji výrazně přiblíží IFRS.

Seminář je určen především účetním, ekonomům a finančním manažerům projektů spojených s IFRS, ale také všem, kteří se chtějí o IFRS dozvědět víc.

Časový rozvrh

08:30–09:00   Registrace
09:00–16:00   Seminář a diskuse

Přednášející

Tomáš Kachlík se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Věnuje se zejména standardu IFRS 16 – Leasingy včetně vývoje IT nástrojů na výpočty leasingových smluv. Má předchozí zkušenost s implementací IFRS 9 ve francouzské mezinárodní bankovní skupině a dále zkušenost s vedením účetní a daňové agendy malé české obchodní společnosti. Je členem Association of Chartered Certified Accountants a držitelem diplomu IFRS Specialista.

Soňa Plachá se specializuje na poradenství v oblasti IFRS. Klientům poskytuje poradenské služby v oblasti mezinárodních standardů účetního výkaznictví, pracuje na projektech implementace IFRS a dalších souvisejících zakázkách (např. akvizice nebo projekty zaměřené na zefektivnění účetních procesů). Je členkou Association of Chartered Certified Accountants, získala také Diplom ACCA in International Financial Reporting (DipIFR).


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.