Seminář

Institut závazného posouzení převodních cen od A do Z se zástupcem GFŘ (akce již proběhla)

location Brno 9. 6. 2023, 11:00

Česká finanční správa se stále více zaměřuje na téma převodních cen, a počet daňových kontrol proto v této oblasti meziročně narůstá. Pokud chcete mít jistotu, že má vaše společnost převodní ceny nastavené správně z pohledu správce daně, neměl by vaší pozornosti uniknout institut takzvaného závazného posouzení.

Připojte se k našemu semináři a seznamte se se závazným posouzením převodních cen neboli APA (Advanced Pricing Agreement) i vy! Naši odborníci vám představí tento nástroj od A do Z včetně toho, jak probíhá proces žádosti o posouzení. Díky APA můžete získat jistotu, že se správce daně s vaší metodikou převodních cen ztotožní a nebude ji rozporovat v průběhu celého několikaletého období, pro které bude rozhodnutí o závazném posouzení platné.

Pozvání k našemu setkání a diskuzi přijal také Ing. Vítězslav Kapoun, ředitel Odboru daní z příjmů II na Generálním finančním ředitelství, který účastníkům semináře představí přístup české daňové správy k tomuto nástroji. V závěru diskuze nebude samozřejmě chybět prostor pro vaše případné dotazy.

Zaměříme se především na následující témata:

  • Představení institutu závazného posouzení
  • Unilaterální, bilaterální a multilaterální závazná posouzení
  • Výhody a nevýhody APA
  • Zajímavé statistiky (např. počty vydaných závazných posouzení, s jakými zeměmi je nejčastěji vedeno jednání o APA atd.)
  • Zkušenosti s tímto nástrojem z pohledu daňových subjektů a finanční správy
  • OECD manuál pro proces závazných posouzení
  • Závazná posouzení v kontextu daňových kontrol a MAP (Mutual Agreement Procedure) procesů
  • Překážky v procesu závazných posouzení ze strany daňových subjektů

Řečníci:

Ing. Vítězslav Kapoun, ředitel Odboru daní z příjmů II, Generální finanční ředitelství
Vítězslav Kapoun pracuje ve finanční správě od roku 2009, věnuje se mimo jiné převodním cenám. Od roku 2015 se zabývá metodickou činností, ale i dojednáváním mezinárodních dohod typu APA a MAP a vydáváním závazných posouzení v oblasti převodních cen.

Linda Scharingerová, senior manažerka, daňové a právní oddělení Deloitte
Linda má rozsáhlé zkušenosti s poskytováním poradenských služeb v oblasti daně z příjmů právnických osob. Specializuje se na poradenství v oblasti převodních cen, zejména na asistenci při daňových kontrolách či návazných řízeních a sjednávání závazných posouzení. Je registrovanou daňovou poradkyní.

Gabriela Justová, senior manažerka, daňové a právní oddělení Deloitte
Gabriela poskytuje poradenské služby v oblasti daně z příjmů právních osob. Má mnohaleté zkušenosti jak se závaznými posouzeními, tak s daňovými kontrolami, přípravou dokumentace i nastavováním metodiky převodních cen. Je registrovanou daňovou poradkyní a členkou Asociace certifikovaných účetních (ACCA) v ČR.


Akce není určena pro poradce ani pro zaměstnance společností podnikajících v poradenství. Deloitte si vyhrazuje právo určit seznam účastníků.